ECHIPA MANAGERIALĂ A COLEGIULUI ECONOMIC
”DELTA DUNĂRII” TULCEA

DIRECTOR,

PROF. EC. MOCANU CAMELIA-DOMNICA

DIRECTOR ADJUNCT,

PROF.  PAVEL FANI VALENTIN