PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
AXĂ PRIORITARĂ 6: EDUCAŢIE ŞI COMPETENŢE
OBIECTIVUL SPECIFIC 6.14:
CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ A ELEVILOR ȘI UCENICILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ȘI TERȚIAR NON-UNIVERSITAR, CU ACCENT PE SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV IDENTIFICATE CONFORM SNC ȘI DIN DOMENIILE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ CONFORM SNCDI
TITLU PROIECT ACCES: STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI IN DELTA
COD PROIECT: 135067

STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN DELTA