Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar:

  • calificativ foarte bine în ultimii 5 ani;
  • nota 10(zece) la inspecția specială la clasă.

COMPONENŢA NOMINALĂ A CATEDRELOR METODICE PE ARII CURRICULARE - AN ŞCOLAR 2019 – 2020

Aria
Curriculara
Catedra/
Disciplina
ŞEF
CATEDRĂ
NUME/PRENUMEGRAD
DIDACTIC
STATUTULOBS
Limba si comunicareLimba
româna
ANDREI DANIELAANDREI DANIELAITITULAR 
ANDRONIC LĂCRĂMIOARAIDETAȘATĂ 
SMOLEI MARIANAITITULAR 
PINTILIE CAMELIAITITULAR 
Limba moderna – englezăPARASCHIV MIOARAPARASCHIV MIOARAITITULAR 
ANDRONIC RALUCA  OANAIITITULAR 
CONSTANTIN ADINAITITULAR 
Limba moderna – francezăMOCANU EUGENIA MARIAIITITULAR 
ANDRONIC RALUCA  OANAITITULAR 
PAVEL VIOLETAIITITULAR 
Lb. rusaCASIAN NADEAITITULARCOL. EC.+
Matematica si stiinteMatematicăRADU
LIVIU
ILIE CONSTANTINITITULAR 
RADU LIVIUITITULAR 
ENICĂ FELICIA VIOLETAITITULAR 
LAZAR MARIANITITULAR 
FizicăTOMA GEORGETATATU VIORICAIPENSIONAR 
ChimieTOMA GEORGETAITITULAR 
BiologieIFTIMIE ȘTEFANIADEBUTANTSUPLINITOR 
    
    
Om si societateIstoriePAVEL FANI VALENTINPAVEL FANI- VALENTINITITULAR 
PAVEL VIOLETAIITITULAR 
GeografieCOSTEA LILIANAITITULAR 
ALECU ELENA MIRELAIISUPLINITOR 
Socio -umaneLUCAN LIVIUDRDIRECTOR 
BÂLEA DANIELAITITULAR 
ZAMFIR IONIPENSIONAR 
    
LUCAN ALBUMIŢAIPENSIONAR 
SANDA MĂDĂLINA GEORGIANADEFPSIHOPED. 
ReligieSTRAT IONELITITULAR 
NUCA  NICOLAEDEFTITULAR 
Ed. FizicăLUCAŞ VALERIUITITULAR 
ŞAPERA STEREIPENSIONAR 
EconomicEconomicBÂLEA DANIELACOLEAŞĂ LILIANAITITULAR 
MOROIANU MARIAIPENSIONAR 
LUNGU MIHAELAITITULAR 
IORDACHE LAURA-CRISTINAITITULAR 
GHEMIŞI LUCIANADEFTITULAR CCC
PURCHEREA  LAURENŢA-LILIIITITULAR 
POGURSCHI MIHAELAIITITULAR 
GEORGESCU SILVIAISUPLINITOR 
TICANDRONIC DANIELITITULAR 
Turism şi alimentaţieTurism şi alimentaţie TUDOR NELAITITULAR 
ŞERBAN LAURA-AURELIAITITULAR 
STEPAN ELENAIITITULAR 
MOCANU CAMELIA DOMNICAIDIR. ADJ. 
IFRIM FLORENTINAIITITULAR 
JELESCU FĂNICĂDRTITULARCM suspendat
JELESCU FLORENTINADEBASOCIAT 
CALINOV NADIA ms.instructorITITULAR 
PAVLOV DORINA prof. instruire practicaITITULAR 
CHESARU NICOLETA prof. instruire practicaIITITULAR 
SAVENCU ADINA institutor instruire practicaITITULAR 
GRIGORAS LOREDANA prof. instruire practicaIITITULAR 
IORGA PETRE – ms. instructorDEBSUPLINITOR 
SEVASTIAN NICOLAI – ms. instructorDEBSUPLINITOR 
IONIȚĂ COSTICĂ – ms. instructorDEBASOCIAT 
CONSILIERE SI ORIENTARE PURCHEREA LAURENTA LILIRADU LIVIUIXA 
CONSTANTIN ADINAIXB 
ȘERBAN LAURA-AURELIAIXC 
ANDRONIC RALUCA OANAIXD 
TOMA GEORGETAIXE 
COLEAȘĂ LILIANAXA 
ILIE CONSTANTINXB 
COSTEA LILIANAXC 
LUNGU MIHAELAXD 
ANDRONIC DANIELXE 
    
POGURSCHI MIHAELAXIA 
BÂLEA DANIELAXIB 
PAVEL FANI VALENTINXIC 
SMOLEI MARIANAXID 
MOCANU EUGENIA MARIAXIE 
PARASCHIV MIOARAXIF 
ANDRONIC LĂCRĂMIOARAXIIA 
PINTILIE CAMELIAXIIB 
IFRIM FLORENTINAXIIC 
ANDREI DANIELAXIID 
LAZĂR MARIANXIIE 
PURCHEREA LAURENȚA LILIXIIF 
    
TUDOR NELAIX SC. PROF. 
CHESARU NICOLETAIXSC. PROF. 
SAVENCU ADINAXSC. PROF. 
PAVLOV DORINAXISC. PROF. 
Close Menu