Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea
UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI!

PROGRAM DEPUNERE DOSARE ELEVI REPARTIZAȚI LA COLEGIUL ECONOMIC ”DELTA DUNĂRII”, ÎN CLASA a IX-a-ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL- AN ȘCOLAR 2021-2022

 
 • DUMINICĂ-  25.07.2021- orele 9.00-14.00
 • LUNI, 26.07.2021- orele 9.00-14.00
 • MARȚI, 27.07.2021- orele  9.00-14.00
 • MIERCURI, 28.07.2021- orele 9.00-12.00

Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. Cerere de  înscriere tip (se completează la secretariat)
 2. Copie carte de identitate elev și părinți  şi certificat de naştere elev
 3. Foaie matricolă pentru cls. a V-a – a VIII-a
 4. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională
 5. Documente medicale conf. O.M.S. –M.E.D.C.T.S. nr.1002/5057/2015:
  • Adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate;
  • Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate;
  • Fișa de vaccinări.

Conducerea Colegiului Economic ”Delta Dunării” a elaborat un Plan de măsuri care cuprinde toate regulile care trebuie respectate de director, director adjunct, cadrele didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, elevi, părinți, personal medical școlar. Acest Plan este permanență actualizat în funcție de modificările legislative apărute.

Suntem convinși că înțelegeți că toate normele trebuie respectate pentru securitatea voastră, a celorlalți (colegi, părinți, profesori, personal) și numai respectându-le putem menține școala deschisă și elevii pot beneficia de serviciul educațional!

DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii Colegiului Economic solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local (Transport Public SA Tulcea), în baza carnetului de elev vizat de unitatea de învăţământ, prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/ abonament/ card sau alte documente – tip, cu valabilitate lunară.

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE PENTRU ANUL 2020-2021

Close Menu