UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI!

SCOPUL

SCOPUL urmărit de Colegiul Economic “Delta Dunării”Tulcea – Şcoală europeană îl reprezintă formarea de competenţe pentru absolvenţii colegiului, competenţe care pot fi utilizate de aceştia în economia de piaţă, în viaţa socială şi politică, precum şi punerea în valoare a unor resorturi moderne de stimulare a creativităţii, iniţiativei şi spiritului participativ al  elevului în cuprinsul unei oferte educaţionale tot mai diversificate care să-i permită integrarea şi realizarea în plan social atât la nivel naţional cât şi european.

MISIUNEA

 
MISIUNEA Colegiului Economic “Delta Dunării” Tulcea  este aceea de a asigura locuitorilor din judeţul Tulcea oportunităţi de educaţie de înaltă calitate pornind de la nivelul I până la nivelul III, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei în domeniul serviciilor, ca şi sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică. 
 
      Se urmăreşte
  • Elaborarea unui program complex de pregătire profesională, flexibil, deschis inovaţiei permanente în vederea modernizării procesului educativ.
  • Dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social. Prespecializarea în vederea integrării eficiente pe piaţa muncii sau învăţământului universitar. 
  • Cultivarea toleranţei, dialogului, spiritului de echipă în scopul împlinirii personale a unei vieţi de calitate. 
  • Formarea conştiinţei şi conduitei morale care să ne permită să devenim cetăţeni ai  Europei.

Cu și despre noi...

Close Menu