Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea

UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI!

VIZIUNEA

„Absolvenții să beneficieze de competențe profesionale ridicate care să-i facă căutați și disputați pe piața muncii, cu o cultură generală echilibrată, cu spirit critic și responsabilitate care să le permită o reconstrucție rațională a socialului românesc.”

MISIUNEA

 

” Competență și responsabilitate a personalului care să ne asigure posibilitatea desfășurării cu eficiență sporită a activităților școlare și extrașcolare, promovând valorile europene.”

 
      Se urmăreşte
  • Elaborarea unui program complex de pregătire profesională, flexibil, deschis inovaţiei permanente în vederea modernizării procesului educativ.
  • Dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social. Prespecializarea în vederea integrării eficiente pe piaţa muncii sau învăţământului universitar. 
  • Cultivarea toleranţei, dialogului, spiritului de echipă în scopul împlinirii personale a unei vieţi de calitate. 
  • Formarea conştiinţei şi conduitei morale care să ne permită să devenim cetăţeni ai  Europei.

Cu și despre noi...

Close Menu