Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea
UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI!

PROGRAMAREA INTRĂRII LA CURSURI
SCENARIUL 1 (VERDE) – LUNI 15.02.2021

Pentru a reduce la minimum contactul dintre elevii claselor și anilor de studiu, vom folosi pentru intrarea la cursuri 4 canale de intrare în Corpul A și 2 canale de intrare în Corpul B.

I. CORPUL A- CLASELE a IX a:

1. Punctul de acces 1 – scara 1 – intrarea 1 (pe lângă cabinetul directorului) și în continuare scara de serviciu, până la etajul II:

Programul de acces în incinta colegiului:

 • IX A – sala 2.1– 7:45 – 7:46
 • IX B –  sala 2.2 – 7:47 – 7:48
 • IX C  – sala 2.3– 7:49 – 7:50
 • IX D – sala 2.3 – 7:51 – 7:52
 • IX E  – sala 2.4 – 7:53 – 7:54
 • IX F – sala 2.5– 7:55 – 7:56

I. CORPUL A- CLASELE a X a:

2. Punctul de acces 2 (cel actualmente deschis) – scara II – intrarea 3 (din dreptul sălii de sport):
• Elevii vor folosi pentru deplasare de la intrare și până la etajul III, partea dinspre balustradă a casei scării.

Programul de acces în incinta colegiului:

 • X A – sala 3.1 – 7:45 – 7:46
 • X B – sala 3.2 – 7:47 – 7:48
 • X C – sala 3.3 – 7:49 – 7:50
 • X D – sala 3.4 – 7:51 – 7:52
 • X E – sala 3.5 – 7:53 – 7:54

I. CORPUL A- CLASELE a XII a:

3. Punct de acces 2 (cel actualmente deschis) – scara II – intrarea 4 (din dreptul corpului C):
• Elevii vor folosi pentru deplasare, de la intrare până la etajul I, partea dinspre perete a casei scării.

Programul de acces în incinta colegiului:

 • XII A – 7:45 – 7:46
 • XII B – 7:47 – 7:48
 • XII C – 7:49 – 7:50
 • XII D -7:51 – 7:52
 • XII E -7:53 – 7:54
 • XII F – 7:55 – 7:56

II. CORPUL B: CLASELE a XI-a 

• Elevii vor intra prin Punctul de acces 2 (cel actualmente deschis) și vor parcurge al 3-lea traseu: intrare pietonală punct acces, în continuare pe lângă peretele Corpului C și prin curte până la Corpul B, de unde se structurează 2 trasee de acces intrare:
1.Punct acces 1 – intrarea 1 – cls. a XI-a (pe aleea dinspre Sala de sport și Corpul B, actualmente zonă recreere profesori, și în continuare scara principală)
Programul de acces în incinta colegiului:

 • XI A – 7:45 – 7:46
 • XI B – 7:47 – 7:48
 • XI C – 7:49 – 7:50
 • XI D -7:51 – 7:52
 • XI E -7:53 – 7:54

II. CORPUL B: Școala profesională

• Elevii vor intra prin Punctul de acces 2 (cel actualmente deschis) și vor parcurge al 3-lea traseu: intrare pietonală punct acces, în continuare pe lângă peretele Corpului C și prin curte până la Corpul B, de unde se structurează 2 trasee de acces intrare:
2. Punctul de acces 2 – scara 2 (cel funcțional actual – dinspre corpul C) – elevii școlii profesionale.
Programul de acces în incinta colegiului:
o Luni și marți :

 • I A – 7,53 – 7,54
 • III A – 7,55 – 7,56

o  Miercuri, joi, vineri:

 • I A – 7,51 – 7,52
 • II A – 7,53 – 7,54
 • II B – 7,55 – 7,56
 • Traseul va fi asigurat de  profesorii care au prima oră la aceste clase, de la intrare și până la etajul corespunzător.
 • Aceștia vor asigura: deplasarea elevilor în ritm alert, distanțarea fizică de 1 m, portul măștii și dezinfectarea mâinilor.
 • Insistăm asupra respectării stricte a programului.

Conducerea Colegiului Economic ”Delta Dunării” a elaborat un Plan de măsuri care cuprinde toate regulile care trebuie respectate de director, director adjunct, cadrele didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, elevi, părinți, personal medical școlar. Acest Plan este permanență actualizat în funcție de modificările legislative apărute.

Suntem convinși că înțelegeți că toate normele trebuie respectate pentru securitatea voastră, a celorlalți (colegi, părinți, profesori, personal) și numai respectându-le putem menține școala deschisă și elevii pot beneficia de serviciul educațional!

DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii Colegiului Economic solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local (Transport Public SA Tulcea), în baza carnetului de elev vizat de unitatea de învăţământ, prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/ abonament/ card sau alte documente – tip, cu valabilitate lunară.

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE PENTRU ANUL 2020-2021

Close Menu