Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea
UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI!

Conducerea Colegiului Economic ”Delta Dunării” a elaborat un Plan de măsuri care cuprinde toate regulile care trebuie respectate de director, director adjunct, cadrele didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, elevi, părinți, personal medical școlar.

Găsiți reguli sanitare și de protecție la nivelul colegiului în perioada pandemiei de COVID19! Acesta este materialul valabil pentru începerea cursurilor în 14 septembrie 2020. Vă rugăm urmăriți și respectați perioada de acces a elevilor în incinta colegiului!

DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii Colegiului Economic solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local (Transport Public SA Tulcea), în baza carnetului de elev vizat de unitatea de învăţământ, prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/ abonament/ card sau alte documente – tip, cu valabilitate lunară.

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE PENTRU ANUL 2020-2021

Vă dorim succes în noul an școlar!

Close Menu