Actualul Colegiu Economic “Delta Dunării”  Tulcea a avut o istorie destul de tumultoasă, ca reflexie a confluenţelor ce a caracterizat societatea românească în ultimele două decenii.

Un prim moment al istoriei sale îl reprezintă anul 1990 când fostul Liceu de Marină Tulcea (înfiinţat in anul 1975) se transformă în Liceul Real-Umanist şi apoi din anul 1991 în Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii.

Celor care în acel moment au promovat atunci această schimbare, le-a revenit şi obligaţia de a structura fundamentul care să asigure dezvoltarea în viitor a primului liceu economic din nordul Dobrogei.

Priorităţile identificate atunci s-au îndreptat în două direcţii.

1. Primă acţiune a fost mutarea centrului de greutate al activităţii de instruire practică de la componenta ei tradiţional şcolară la varianta ei economică reală. Aceasta a condus la transformarea atelierelor şcolare în societăţi economice reale, cu activităţi propriu-zise, deschise efectiv pe piaţa unităţilor de alimentaţie publică şi turism, care deserveau clienţi reali şi care se gestionau din punct de vedere financiar.

Forţându-se legislaţia ambiguă, a luat naştere reţeaua proprie „PHOEBUS” – care cuprindea restaurant-şcoală, hotel-şcoală, magazin-şcoală şi agenţia de turism. Treptat, veniturile produse de „PHOEBUS” au completat resursele bugetare şi noul Liceu Economic a început să investească constant în dezvoltarea infrastructurii didactice proprii.

2. A doua direcţie de acţiune a constituit-o promovarea de parteneriate educaţionale cu unităţile şcolare de prestigiu din domeniul turismului şi alimentaţiei, parteneriate care urmau să amelioreze lipsa de experienţă didactică din acest domeniu la început de drum. Preocupările noastre în această direcţie au dus la realizarea unei colaborări consistente la nivel de elevi şi profesori cu Liceul Tehnologic „Sacre Coeur” – din Franţa şi un grup de licee de turism din Austria, în cadrul unui program promovat de Kultur-Kontakt, organizaţie guvernamentală austriacă.

Pe aceste fundamente solide, noua unitate şcolară începe un proces de dezvoltare rapidă, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

  • Nivelul 3 de calificare începe să funcţioneze cu toate specializările domeniului economic-administrativ.
  • Începând cu anul 1993 apare nivelul 3 avansat de calificare, prin înfiinţarea Şcolii Postliceale în domeniile: economic, turism, administrativ, servicii. Acest segment cunoaşte la un moment dat o dezvoltare deosebită. În anul 1997 funcţionau 10  clase: 3 Asistent de gestiune, 2 Funcţionar BANCAR , 2 Secretar, dactilograf, operator birotică, 1 Agent de Turism şi 2 Agent vamal.
  • Din anul 1999, ca urmare a unei colaborări directe cu A.S.E. Bucureşti, apare nivelul 4 de calificare, prin învăţământul superior, ca urmare a înfiinţării Centrului de Învăţământ Deschis la Distanţă cu 4 specializări: Finaţe-Bănci, Comerţ-Turism, Economia Agroalimentară şi a Mediului  şi Administraţie Publică.

Dezvoltarea accelerată a Grupului Şcolar Economic şi Administrativ Tulcea a impus şi a generat crearea şi dezvoltarea infrastructurii didactice de specialitate.

Se înfiinţează în această perioadă 7 laboratoare pentru cultură generală, 12  cabinete pentru cultura de specialitate şi 9 ateliere pentru desfăşurarea instruirii practice. Ca o recunoaştere a nivelului de dezvoltare atins, la 27 martie 2000, Ministerul Educaţiei Naţionale emite Ordinul nr. 5226 de transformare a Grupului Şcolar Economic şi Administrativ Tulcea în Colegiul Economic “Delta Dunării”  Tulcea.

Din acel moment, noul Colegiu Economic tulcean, devine o unitate şcolară care asigură în mod constant o performanţă şcolară şi profesională ridicată pentru elevii săi, devenind o „Şcoală Europeană”  din anul 2004, recunoscută ca atare la nivel naţional şi european.