PROIECTUL R.O.S.E.

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea
Titlul subproiectului: PROGRAM PENTRU SUCCES
Acord de grant nr. SGL/RI/236/27.06.2017PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT: ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.
Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

  • Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.
  • Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat). 

 În acest an școlar  2019-2020 (al treilea an de proiect) programul se va reorienta pentru ameliorarea demotivării și scăderii stimei de sine a elevilor, prezența activă la ore, stimularea efortului propriu al elevilor pentru studiu și o reorientare metodico-didactică a profesorilor în cadrul lecției, pentru a determina schimbarea atitudinii elevilor.

Matematica este vizată prin măsuri ameliorative – la clasele a IX-a – a început un program de pregătire suplimentară –  cu 1 oră/săpt.  (în perioada (30 sept 2019 – 23 dec.2019)

Clasele X, XI – vor beneficia de Caiete auxiliare care să asigure recuperarea competențelor neformate

Clasele a XII-a – pregătire suplimentară la disciplinele:

  • matematică – 20 ore / clasă
  • română – 10 ore / clasă
  • proba Ed ( economie/ geografie / logică) – 10 ore / clasă.

 Cursul de formare ”Profesori fericiți, elevi fericiți, părinți mulțumiți”- program psihopedagogic lansat cu mult succes la nivel național ”Cum să fii profesor fericit – de la teorie la practică”