TRASEUL PROFESIONAL- CONTINUARE STUDII

 Nr.     crt.

Domeniul de pregătire de bază Clasa a IX-a

Domeniul de pregătire generală Clasa a X-a

Calificarea profesională de nivel 3

 (ciclul superior  al liceului)

   1

ECONOMIC

ECONOMIC

Tehnician în activităţi economice
Tehnician în administraţie

  2

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

TURISM

Tehnician în turism

 ALIMENTAŢIE

Tehnician în gastronomie

  3

COMERŢ

COMERŢ

Tehnician în activităţi de comerţ

 

SE ALEGE LA SFÂRŞITUL CLASEI A IX-A

SE ALEGE LA SFÂRŞITUL CLASEI A X-A