Proiecte și activități de cooperare europeană ale Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – istoric

Istoric al principalelor activităţi de cooperare europeană în care a fost implicată şcoala noastră:

 Perioada: 02.2014 – 06.2014

 Activitatea/Proiectul: LET´S KEEP TALKING! – PROIECT eTwinning

 Participanţi: Grupul țintă al proiectului (beneficiarii direcți) a fost format din 98 elevi de 17-18 ani ai învățământului liceal, din Uniunea Europeană.

  Obiective: diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor extracurriculare; îmbunătățirea abilităților de comunicare a elevilor (prietenie, comunicare, respect, empatie, feedback etc.) utilizând e-mailul și alte tehnologii TIC; îmbunătățirea competențelor lingvistice a elevilor dar și cadrelor didactice implicate; promovarea cooperării europene și a schimbului de idei;

Aria curriculară: Limbă și comunicare, Tehnologii; Om și societate; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Cehia, Franța, Italia și Spania.

Rezultate: Twinspace-ul proiectului

Îmbunătățirea abilităților de comunicare și de utilizarea a tehnologiilor TIC.

Legat de comunicarea în limba engleză rezultatul preconizat și atins a fost acela ca elevii să-și îmbogățească vocabularul.    

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

 

Perioada: 20.03.2013-  21.03.2014

Activitatea/Proiectul: RECYCLING – PROIECT eTwinning

Participanţi: Grupul țintă al proiectului (beneficiarii direcți) a fost format din 27 școli partenere, din Uniunea Europeană.

Obiective: Educarea în spiritul conservării mediului prin adoptarea unui comportament responsabil; Reciclarea pentru  orice fel de deșeuri (hârtie , pet-uri , sticle etc.)

Aria curriculară: Limbă și comunicare, Tehnologii; Om și societate; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Polonia, Turcia, Grecia, Georgia și Slovacia

Rezultate: Comunicare și interacțiune între culturile elevilor  noștri , protecția mediu  inconjurător, consecintele folosind din nou deșeurilor. Expoziție ,de material reciclabile  în școală noastră. Colectarea de materiale reciclabile (hartie, carton, sticla,Pet-uri); Împarțirea de fluturasi cu caracter ecologic cu ocazia Zilei Pamantului     

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

 

Perioada: 01.2014 – 04.2014

Activitatea/Proiectul: TAKE A PHOTO AND TELL YOUR STORY! – proiect eTwinning

Participanţi: Grupul țintă al proiectului (beneficiarii direcți) a fost format din 140 elevi de 15-19 ani ai învățământului liceal, din Uniunea Europeană.

Obiective: Obiectiv general: Valorificarea cunoștințelor de limbă engleză, a trăsăturilor fundamentale a culturii țărilor partenere, precum și dezvoltarea capacităților de utilizarea a noilor tehnologii TIC. Obiective specifice: Elevii au fost încurajați să comunice cu elevii parteneri din întreaga Europă și să ia contact cu diferitele culturi și stilurile de viață ale acestora; Elevii au fost stimulați să utilizeze limba engleză și tehnologiile TIC și în alte medii decât în mediul școlii, pe durata proiectului aceștia îmbunătățindu-și competențele de comunicare în limba engleză și TIC.

Aria curriculară: Limbă și comunicare (accent pe comunicarea în limbă engleză, socializare, lucrul în echipă); Tehnologii (TIC); Științe (Istorie, Geografie, Cultură etc.); Consiliere și orientare (cetățenie activă).           

Ţări partenere: Armenia, Croația, Grecia, Spania și Turcia

Rezultate: Carte online de benzi desenate; Twinspace-ul proiectului; Îmbunătățirea abilităților de comunicare și de utilizarea a tehnologiilor TIC.        

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

 

Perioada: 09.03.2014-02.07.2014

Activitatea/Proiectul: “DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN SPANISH AND ROMANIAN TEENAGERS”- proiect eTwinning

Participanţi: Proiectul s-a adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 13 si 18 ani. La proiect au participat câte 6 elevi de la fiecare școală. Din partea Colegiului Economic “Delta Dunării” au participat 6 elevi din clasa  a XII a B.

Obiective: Elevii să cunoască bogăția culturală a țarii lor; Elevii să cunoasca bogația altor culturi, altor țari; Promovarea respectului si a toleranței față de semeni. Să cunoască obiceiuri ale tinerilor din alte tări. Să cunoască și să comunice cu tineri de varsta lor din alte tări

Să-și utilizeze cunostințele de limba engleză pe care le-au dobândit în școala comunicând cu tineri din alte țări.

Aria curriculară: Limbă și comunicare, om și societate, arte, consiliere si orientare

Ţări partenere: Spania

Rezultate:

  • Rezultatele obținute au fost că elevii participaniți au aflat mai multe despre țara lor dar și despre Spania, au legat prietenii cu colegii lor spanioli.
  • Elevii și-au exersat cunoștințele de limba engleză dobândite în școală prin conversațiile pe care le-au purtat cu parterii lor spanioli pe mail dar și pe twinspace.
  • Subiectele de discuție au avut ca temă: literatura, muzica, moda, petrecerea timpului liber, viața de elev. Elevii au realizat prezentări ppt pe aceste teme și apoi le-au publicat pe platformă.

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

 

Proiecte și activități de cooperare europeană ale Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – istoric

Istoric al principalelor activităţi de cooperare europeană în care a fost implicată şcoala noastră:

Perioada: 07.04-13.04.2010

            Activitatea/Proiectul: FAMILY FOLKLORE AND TRADITIONS

            Participanţi: 1 profesor economist

            Obiective: – prezentarea tradiţiilor şi a obiceiurilor specifice

            Aria curriculară: Tehnologii

            Ţara parteneră: Malta

            Rezultate: -tehnicile out door folosite de lectori ilustrează că o abordare simplă, la faţa locului a „materiei prime” specifice turismului, dovedeşte o eficienţă maximă în dobândirea unor abilităţi profesionale specifice acestui domeniu.

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 05.07-16.07.2010

            Activitatea/Proiectul: STAGE PEDAGOGIQUE POUR PROFESSEURS

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Obiective: Contactul cu cercetarea pedagogică actuală; Însuşirea unor tehnici, metode noi de predare; Diversificarea metodelor deja folosite; Realizarea unui schimb de idei cu profesorii din lumea întreagă

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 17.07-24.07.2010

            Activitatea/Proiectul: LIFE STYLE & SPORT ACTIVITIES

            Participanţi: 1 profesor educaţie fizică

            Obiective: Diversificarea metodelor moderne de predare-învăţare deja folosite; Realizarea unui schimb de idei cu profesorii din lumea întreagă

            Aria curriculară: Educaţie fizică şi sport

            Ţara parteneră: Cehia

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 2009-2010

            Activitatea/Proiectul: MAREA NEAGRĂ – MAREA  MEDITERANĂ  –UNIVERSITATE ŞI DIVERSITATE TURISTICĂ

            Participanţi: 15 elevi şi 1 profesor limbă engleză

            Obiective: Perfecţionarea procesului de  formare  profesională folosind curriculum şi baza materială a partenerului

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Turcia

            Rezultate: – îmbogăţirea experienţei profesionale; – lărgirea orizontului profesional şi cultural; –  schimburi de reţete  şi meniuri de bucătărie; – contactul cu obiceiurile şi civilizaţia turcă

            Sursa/sursele de finanţare: Leonardo da Vinci

 

Perioada: Septembrie 2011- august 2013

            Activitatea/Proiectul: ”ACBBTC”- A CULTURAL BRIDGE BETWEEN TWO COUNTRIES”, UN POD CULTURAL INTRE 2 NAŢIUNI, ROMÂNIA –PORTUGALIA

            Participanţi: – elevi ai Colegiului Economic și elevi ai scolii Escola Proffisional de Cuba, Portugalia

            Obiective: promovarea dialogului intercultural in Uniunea Europeană; exprimarea diversității culturale și lingvistice; dezvoltarea spiritului de iniţiativă, autonomie, solidaritate, în rândul elevilor implicaţi în proiect; promovarea educaţiei interculturale, a toleranţei şi respectului pentru alte culturi etc.

            Aria curriculară: Limba şi comunicare (lb. romana, lb. engleza); Om şi societate (istorie, geografie); Tehnologii ( informatica)

            Ţara parteneră: Portugalia

            Rezultate: Proiectul cultural inter european a sporit prestigiul Colegiului Economic,care era deja ”Scoala Europeana”, fiind un  exemplul de buna practica  in domeniul educațional in privința proiectelor europene finanțate de Comisia Europeana.

            Sursa/sursele de finanţare: Erasmus

 

Perioada: 1999-2001

Activitatea/Proiectul: PROIECT DE DEZVOLTARE A ŞCOLILOR CU PROFIL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

Participanţi: 6 profesori

Obiective: Dezvoltarea de curriculum;Elaborarea de manuale;Metode de predare-învăţare centrate pe elev

Aria curriculară: Tehnologii

Ţara parteneră: Austria

            Rezultate: – dotarea cu echipamente; – prestigiul ridicat al şcolii; – manuale „Economia întreprinderii” clasa a X-a; „Economia întreprinderii şi elemente de legislaţie” clasa a XI-a;

– dotarea agenţiei de turism –şcoală cu echipament de birotică; – dotarea laboratorului de tehnologie culinară cu obiecte de inventar

            Sursa/sursele de finanţare: Ministerul afacerilor externe Austria Kulturkontakt

 

Perioada: 29.04-06.05.2001

            Activitatea/Proiectul: VIZITA UNUI GRUP DE ELEVI ŞI PROFESORI DE LA  LICEUL HOTELIER SACRE COEUR DIN SAINT CHELY D’APCHER, FRANŢA, LA TULCEA

            Participanţi: 16 elevi şi 3 profesori

            Obiective: Cunoşterea în mod direct a gastronomiei româneşti; Realizarea unei comparaţii între instruirea practică a elevilor români şi cea franceză; Realizarea în practică a unor reţete specifice gastronomiei franţuzeşti

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – îmbogăţirea experienţei profesionale; – lărgirea orizontului profesional şi cultural; – dotarea bibliotecii şcolare cu un Larousse Gastronomic, dar şi cu alte cărţi de beletristică; –  schimburi de reţete  şi meniuri de bucătărie; – contactul cu obiceiurile, limba şi civilizaţia franceză; – achiziţionarea de materiale didactice; – creşterea reputaţiei instituţiei şcolare din care provin elevii

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 24.03-05.04.2002

            Activitatea/Proiectul: STRATEGII DE INSTRUIRE PRACTICĂ A ELEVILOR ROMÂNI ÎN FRANŢA LA LICEUL HOTELIER SACRE COEUR DIN SAINT CHELY D’APCHER

            Participanţi: 12 elevi şi 3 profesori

            Obiective: Consolidarea aptitudinilor şi competenţelor elevilor în domeniul hotelăriei; Creşterea perspectivelor de a găsi un loc de muncă mai bun; Dezvoltarea capacităţii de adaptare şi inserţie socială; Realizarea unei strânse legături între teorie şi practică; Creşterea perspectivelor de a găsi un loc de muncă mai bun

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – îmbogăţirea experienţei profesionale; – lărgirea orizontului profesional şi cultural; – dotarea bibliotecii şcolare cu un Larousse Gastronomic, dar şi cu alte cărţi de beletristică; –  schimburi de reţete  şi meniuri de bucătărie; – contactul cu obiceiurile, limba şi civilizaţia franceză; – achiziţionarea de materiale didactice; – creşterea reputaţiei instituţiei şcolare din care provin elevii

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 2001-2003

            Activitatea/Proiectul: TOURNET

            Participanţi: 540-600 elevi, 50-60 profesori

            Obiective: Creşterea importanţei învăţământului în şcolile pilot pentru industria turismului; Îmbunătăţirea competenţelor, stimularea interesului şi deschiderea oportunităţilor privind cooperarea regională;

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţări partenere: Austria-ţară coordonatoare, România, Bulgaria şi Albania   Rezultate: – creşterea prestigiului şcolii şi a importanţei învăţământului turistic în regiune; – creşterea calităţii actului educaţional prin folosirea dotărilor şi a metodelor moderne; – dotarea şcolii cu bucătărie modernă pentru îmbunătăţirea instruirii practice; – elaborarea de manuale şcolare, aprobate MECT: „Marketing turistic – clasa a XI-a şi a XII-a”; – elaborarea de materiale didactice suplimentare; – perfecţionarea cadrelor didactice care au participat la seminarii în domeniile: instruire practică, managementul proiectelor, marketing, tehnologia informaţiei, etc; – derularea de proiecte şcolare în cadrul cărora s-au organizat excursii de studiu, seminarii şi un ghid turistic pentru judeţul Tulcea

            Sursa/sursele de finanţare: Ministerul afacerilor externe Austria Kulturkontakt

 

Perioada: 16.06-29.06.2002

            Activitatea/Proiectul: FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE LIMBĂ STRĂINĂ

            Participanţi: 1 profesor limba engleză

            Obiective: – dezvoltarea influenţei orale în limba engleză; – noi tehnici de predare; – înţelegerea mediului socio-cultural englez

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare – lb. engleză

            Ţara parteneră: Anglia

            Rezultate: – elaborarea de materiale didactice suplimentare (mape de lucru); – teste de verificare a problematicii de gramatică şi vocabular

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 12.07-26.07.2004

            Activitatea/Proiectul: PREGĂTIRE INTENSIVĂ PENTRU PROFESORI FLE

            Participanţi: 1 profesor limba franceză

            Obiective: Contactul cu cercetarea pedagogică actuală; Însuşirea unor tehnici, metode noi de predare; Diversificarea metodelor deja folosite; Realizarea unui schimb de idei cu profesorii din lumea întreagă

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – noi metode de predareM – perfecţionarea metodologică în predarea gramaticii, vocabularului şi pronunţiei; – îmbunătăţirea abilităţilor TIC; – contactul cu obiceiurile, limba şi civilizaţia franceză

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 2004

            Activitatea/Proiectul: PERFECŢIONAREA FORMĂRII PROFESIONALE A ELEVILOR DE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ

            Participanţi: 4 elevi şi 1 profesor

            Obiective: Perfecţionarea procesului formării profesionale prin instruire practică la agenţii economici

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – ghidul activităţilor de instruire practică

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

 Perioada: 2004-2005

            Activitatea/Proiectul: STRATEGII DE INSTRUIRE PRACTICĂ A ELEVILOR ROMÂNI ÎN FRANŢA LA LICEUL HOTELIER SACRE COEUR DIN SAINT CHELY D’APCHER

            Participanţi: 12 elevi SAM, 2 maiştri instructori şi 1 profesor de limbă franceză

            Obiective: Perfecţionarea procesului de  formare  profesională folosind curriculum şi baza materială a partenerului

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – elaborarea unui dicţionar de conversaţie profesională; – creşterea eficienţei activităţii cadrelor didactice şi a interesului în procesul propriu de formare  

            Sursa/sursele de finanţare: Leonardo da Vinci

 

Perioada: 2004-2005

            Activitatea/Proiectul: WATER AND LIFE

            Participanţi: 5 profesori şi elevi

            Obiective: Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în şcoală; Promovarea conştiinţei interculturale; Creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală; Evidenţierea rolului apei şi a impactului asupra vieţii omului

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare; Ştiinţe; Om şi societate

            Ţara parteneră: Colegiul Economic- şcoală coordonatoare; Letonia; Finlanda

            Rezultate: Rezultate comune: CD jurnal proiect, carte bilingvă „Water and Life”; Rezultate proprii: CD „Obiceiuri şi tradiţii locale”, Pliant „Biodiversitatea Deltei Dunării”, Pliant „Ghidul Judeţului Tulcea

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 2007

            Activitatea/Proiectul: STAGIU DE METODOLOGIE

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: Comenius

 

Perioada: 2008

            Activitatea/Proiectul: STAGIU PEDAGOGIC INOVATOR

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 27.07-31.07.2009

            Activitatea/Proiectul: LANGUE, CULTURE ET CIVILISATION

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Obiective: Contactul cu cercetarea pedagogică actuală; Însuşirea unor tehnici, metode noi de predare; Diversificarea metodelor deja folosite; Realizarea unui schimb de idei cu profesorii din lumea întreagă

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 18.09.2009

            Activitatea/Proiectul: O ZI LA PARLAMENTUL EUROPEAN DE LA STRASBURG – concurs euroscola

            Participanţi: 16 elevi; 2 profesori limba engleza

            Obiective: Familiarizarea cu Parlamentul European

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Strasburg, Franţa

            Rezultate: – îmbogăţirea orizontului cultural; – îmbunătăţirea viziunii privind cultura şi spaţiul european

            Sursa/sursele de finanţare: FSE

 

Perioada: 26.10-30.10.2009

            Activitatea/Proiectul: ÎNVĂŢAREA PE TOT PARCURSUL VIEŢII

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Obiective: Dezvoltarea competenţelor lingvistice la elevi; descoperirea caracteristicilor strategice ale elevilor şi adaptarea strategiilor de predare la acestea; Identificarea unor tehnici de exploatare a documentelor audio, audiovizuale, scrise şi artistice; Familiarizarea cu noi activităţi metacognitive, de reinvestire şi de structurare; Conceperea de exerciţii de creativitate, de înţelegere şi de producere a mesajului oral.

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: – contact cu elementele de cultură franceză actuală şi autentică; – îmbogăţirea orizontului cultural; – îmbunătăţirea viziunii privind cultura şi spaţiul francez şi francofon

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius