Colegiul Economic ”Delta Dunarii” Tulcea anunta implementarea proiectului de parteneriat:

ACCES – Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stragii de pregatire practica ITI DELTA DUNARII

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Axă prioritară 6:  Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect ACCES: Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica -ITI DELTA DUNARII

Nr. contract finanțare: POCU/711/6/14/135069

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI SUNT:

A.1. Organizarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de invatare la locul de munca pentru elevi scolarizati in domeniile de pregatire profesionala Tehnician in Gastronomie, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

A.2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de informare si consiliere profesionala a elevilor scolarizati in domeniile de pregatire profesionala Tehnician in Gastronomie, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

A.3. Activitati de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire profesionala Tehnician in Gastronomie, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, pentru facilitarea tranzitiei elevilor ISCED 2-3 (nivel de calificare 3-4) de la educatie la un loc de munca

A.4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire profesionala Tehnician in Gastronomie, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie

A.5. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, control si evaluare) (activitate transversala)

A.6. Activitati aferente cheltuielilor indirecte

A.7. Informarea si publicitatea privind obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului (activitate transversala)

OPORTUNITATI PENTRU ELEVII PARTICIPANTI:

  • sesiuni de informare si consiliere profesionala
  • ateliere de lucru tematice privind aprofundarea tematicii legaturilor intre elevi/familie – scoala – companie si analiza unor recomandari pentru strategiile corespondente la diferite niveluri
  • participarea la concursuri profesionale locale specifice calificarilor profesionale Tehnician in Gastronomie, Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie organizate in cadrul proiectului
  • premii acordate in cadrul concursurilor pe meserii (12 premii x 3000 lei)
  • schimburi de experienta/ excursii tematice la agenti economici relevanti din sectoarele economice cu potential competitiv, in regiunea S-E
  • mese rotunde organizate intre elevii premiati, cadre didactice IPT si reprezentantii potentialilor angajatori

 

Beneficiar: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL

Municipiul Buzau, Romania, Aleea Sperantei nr 1

Sediu Proiect: Galati, Str Portului nr 20, Cladirea Navlomar Shipping, etaj 1, Camera 26

Tel: 0747011411

E-mail: office.rdconsulting@gmail.com

Partener 1: Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Viitorului nr. 32, , judeţul Tulcea,

Telefon/Fax: 0240534079 / 0240534089

E-mail: colecodd@yahoo.com

Web: www.colegiuldeltadunarii.ro

Close Menu