Perioada: 27.06.2017- 28.02.2019

Activitatea/Proiectul: Proiectul Erasmus+ KA2 „VET4SCAPE”

Participanţi: Aproximativ 70 de elevi  cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani și cadre didactice din 7 școli ale Uniunii Europene.

Obiective: Pe durata acestui proiect, elevii:

 • vor învăța cum să conducă o companie Junior, ce au nevoie pentru înființarea unei astfel de companii, cum să conducă,  ce taxe să plătească – pe scurt, pentru a afla cum funcționează o companie adevărată.
 • vor exersa, în maniera learning by doing, etapele unei planificări financiare corecte, stabilind elementele unui buget personal adecvat vârstei, principiile economisirii, ale investiţiilor și creditării.
 • vor învăța limba engleză de afaceri la nivelul B2 pentru a putea să-și participe la interviurile de angajare, să dezvolte abilități de negociere, să citească contracte de afaceri și să fie pregătiți pentru comerțul internațional.
 • vor dobândi competențele digitale care să le permită cunoașterea și accesarea de platformele de învățare, să dezvolte produse de publicitate simple precum pliante și clipuri video și ar trebui să poată folosi instrumentele digitale pertinente la un nivel mai înalt decât cel predat  la școală.
 • vor dobândi competențele transculturale care să le permită nu numai să cunoască alte culturi, formarea comportamentului de  afaceri și cunoașterea țărilor participante.

Aria curriculară: – Limbă și comunicare (accent pe comunicarea în limbă engleză, socializare, lucrul în echipă); – Tehnologii (TIC); – Om și societate; – Consiliere și orientare.

Ţări partenere: Republica Cehă, Bulgaria, Austria, Slovenia, Portugalia, Portugalia și Slovacia

Rezultate: –  Creșterea motivației pentru practicarea limbii  engleze; – Consolidarea competențelor-cheie, inclusiv utilizarea TIC și competențele de limbi străine; – Crearea unei  imaginii favorabile a unităţii şcolare, a localităţii, a ţării deoarece  proiectul a presupus descriere unor  activităţi specifice din cadrul scolii partenere, (orarul, disciplinele studiate, uniforma şcolară, spaţii de învăţământ, activităţi culturale specifice zonei, preparate culinare specifice ţării, tradiție, folclor  etc ).

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, KA2

Perioada: Martie – mai 2017

Activitatea/Proiectul: Proiectul eTwinning „NOVA TERRA”

Participanţi: – 50 elevi și 19 profesori ai Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea și ai unor școli din UE și din afara ei

Obiective:

 • Dezvoltarea competențelor digitale.
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare într-o limbă străină.
 • Dezvoltarea abilităților științifice.
 • Dezvoltarea creativității.

Aria curriculară: – Limbă și comunicare (accent pe comunicarea în limbă engleză, socializare, lucrul în echipă); – Tehnologii (TIC); – Om și societate; – Consiliere și orientare.

Ţări partenere: Republica Moldova, Armenia, Turcia, Ucraina și Georgia

Rezultate: Îmbunătățirea limbii engleze. Îmbunătățirea TIC și a competențelor de comunicare. Spațiul comun Twin.

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning

Perioada: Martie – august 2017

Activitatea/Proiectul: Activitatea de formare „PISA4U”   

Participanţi: Grupul țintă a fost format din o comunitate diversă de profesori, administratori de școală, actori din domeniul politicii educaționale împreună cu cercetători educaționali, părinți și chiar studenți din întreaga lume.

La nivelul Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – Director adjunct, Prof. ec. Mocanu Camelia – Domnica

Obiective: –  oferirea de cunoștințe și experință critice, orientate spre practică; – identificarea, abordarea și dezvoltarea de soluții semnificative pentru provocările din educație, de pe întreg globul, provocări cu care se confruntă toți cei din mediul educațional în zilele noastre.

Aria curriculară: – Limbă și comunicare (accent pe comunicarea în limbă engleză, socializare, lucrul în echipă); – Tehnologii (TIC); – Om și societate; – Consiliere și orientare.

Ţări partenere: țări de pe întreg globul

Rezultate: Accesul la o bibliotecă unică de resurse, videoclipuri și studii de caz, precum și o comunitate vibrantă de profesioniști și experți în educație.

Sursa/sursele de finanţare: –

Perioada: Martie-aprilie 2017

Activitatea/Proiectul: Activitatea de formare „UTILIZAREA INSTRUMENTELOR WEB 2.0 PENTRU COMUNICARE ȘI COLABORARE ÎN PROIECTELE ETWINNING”

Participanţi: Profesorii: Mocanu Camelia – Domnica, Ifrim Florentina și Tudor Nela

Obiective: Cursul a urmărit ca participanţii: să valorifice aplicaţiile, serviciile şi tehnologiile Web 2.0 relevante pentru desfăşurarea unui parteneriat şcolar; să se familiarizeze cu aspectele tehnice ale utilizării platformei eTwinning pentru implicarea elevilor în spaţiul de lucru al proiectelor, în activităţi de învăţare variate şi motivante; să utilizeze strategii şi metodologii didactice inovatoare care integrează instrumente web 2.0 pentru a îmbunătăţi calitatea proiectelor eTwinning,pentru planificarea, realizarea şi evaluarea unui proiect; să exploreze exemple de proiecte şi de activităţi didactice care valorifică în mod creativ instrumentele web 2.0 şi să reflecteze asupra valorii pedagogice a acestora.

Aria curriculară: – Limbă și comunicare (accent pe comunicarea în limbă engleză, socializare, lucrul în echipă); – Tehnologii (TIC); – Om și societate; – Consiliere și orientare.

Ţări partenere: –

Rezultate: Completarea unui jurnal de învăţare, utilizând un instrument dintre cele prezentate în curs (google doc/site, padlet, smore, blogger etc.), cu dovezi (printscreen sau link) ale studiului individual şi aplicării teoriei în practică.

Sursa/sursele de finanţare: –

Perioada: Martie 2017

Activitatea/Proiectul: Proiectul eTwinning ”INTEGRATION OF ETWINNING AND KA1 PROJECTS”

Grup țintă: Prof. ec. Mocanu Camelia și prof. Chesaru Nicoleta

Obiective: Prin acest proiect coordonatorii și-au planificat să furnizeze exemple de bune practici de integrare a eTwinning în proiectele KA1 prin utilizarea instrumentelor eTwinning Live și a spațiului virtual eTwinning. Accentul a fost pus pe utilizarea eTwinning pentru comunicare, difuzare, schimb de bune practici prin intermediul spațiului virtual eTwinning și oportunități suplimentare de învățare oferite pe eTwinning, în conformitate cu obiectivele KA1.

În același timp, au fost încurajați și motivați participanții la evenimentul de învățare 2017 de tip eLearning  „Integration of eTwinning and KA1.”

Aria curriculară: Limbă și comunicare; Tehnologii; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Croația, Italia, Portugalia, Grecia, Spania, Turcia, Germania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Georgia, Republica Macedonia, Tunisia, Armenia, Ucraina, Lituania, Polonia, Albania, Republica Cehă, Belgia și Franța

Rezultate: Twinspace-ul proiectului: https://twinspace.etwinning.net/37790/home

Îmbunătățirea abilităților de comunicare și de utilizarea a tehnologiilor TIC.

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

Perioada: Februarie – martie  2017

Activitatea/Proiectul: Activitatea de scriere a proiectului Erasmus+ KA2 „LIVING AND WORKING IN EUROPE – PRESERVING NATURAL HERITAGE  FOR PRESENT AND FUTURE GENERATIONS”

Participanţi: Grupul țintă al proiectului (beneficiarii direcți) a fost format din aproximativ 100 elevi și 25 profesori ai 4 școli din Uniunea Europeană:

Obiective: Prin acest proiect Erasmus+, acțiunea cheie KA2, partenrii și-au propus, printre altele:

– să ajute elevii să-și asume responsabilitatea de a spori patrimoniul istoric, cultural, artistic și natural;

– să consolideze colaborarea cu întreprinderile locale, municipalitățile și consiliile publice pentru a dezvolta noi strategii de marketing – să sporească gradul de utilizare a resurselor;

– să adauge plus-valoare diferențelor culturale și istorice care trebuie împărtășite de grupuri mai mari din spațiul european;

Aria curriculară: – Limbă și comunicare (accent pe comunicarea în limbă engleză, socializare, lucrul în echipă); – Tehnologii (TIC); – Om și societate; – Consiliere și orientare.

Ţări partenere: Italia, Portugalia și Croația

Rezultate:

 • Pachete turistice bazate pe un turism durabil;
 • Protocol între școli și părți interesate în identificarea și valorizarea resurselor turistice durabile;
 • Cercetări de piață privind: cererea turistică pe tot parcursul anului; cererile și obiceiurile specifice în vacanță; așteptările viitoare;
 • Videoclipuri, broșuri, postere, reviste școlare și locale, instrumente media

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, KA2