Beneficiile proiectelor europene pentru managementul instituţiei şcolare

     Existând, datorită programului ERASMUS+, o iniţiativă europeană relevantă pentru nevoile profesorilor şi elevilor, primită cu interes şi integrată în mod natural în practica şcolară, proiectele noastre strategice au influenţat pozitiv toate componentele instituţiei noastre.

     Participarea la aceste proiecte a promovat ideea că fiecare proiect este o oportunitate de învăţare pentru cei implicaţi – profesori, elevi, director de şcoală. Fiecare dintre participanţii la proiecte are de învăţat şi de câştigat în acelaşi timp. Proiectele europene aduc noi cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de practici creative, acces la noi materiale didactice, exersarea şi perfecţionarea limbilor străine în contexte reale.

     Participarea cadrelor didactice la activitățile de formare în context european și în proiecte de parteneriat strategic pentru inovare și schimb de bune practici la nivel județean și național vor determina îmbunătățiri pe toate ariile prioritizate prin obiectivele strategice precizate anterior.

     Participarea cadrelor didactice la proiecte și activități în context european va oferi instituţiilor şcolare valoare adăugată prin adoptarea valorilor europene promovate de CE şi UE (egalitatea de şanse, multiculturalitate, cooperare, unitate în diversitate) în activitatea curentă, precum şi dezvoltarea competenţelor cheie (comunicarea în limba străină, competenţe digitale, capacitatea de a învăţa procesul de învăţare, competenţele sociale şi civice, conştiinţa şi expresia culturală) în conformitate cu Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 cu privire la competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

 

  • Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

https://www.anpcdefp.ro/

  • eTwinning  comunitatea şcolilor din Europa

https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm

https://live.etwinning.net/unauthorized

  • Platforma iTeach

https://iteach.ro/despre.html

  • Centrul National Europass

http://mobility.europass-ro.ro/