Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Economic “Delta Dunarii” Tulcea
Titlul subproiectului: PROGRAM PENTRU SUCCES
Acord de grant nr. SGL/RI/236/27.06.2017PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT: ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.
Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

 • Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.
 • Proiectul își propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat). Schema de grant va debuta în 2016 (prima etapă va include aproximativ 25% din liceele eligibile) și va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile.

___________________________________________________________________________________________

Proiectul ”AZI ELEV, MÂINE ANTREPRENOR – O CARIERĂ DE SUCCES” POSDRU/175/2.1/S/150026

Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea în parteneriat cu 15 licee tehnologice din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia implementează Proiectul ”AZI ELEV, MÂINE ANTREPRENOR – O CARIERĂ DE SUCCES” POSDRU/175/2.1/S/150026 , proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1”Tranziția de la școală la viața activă” –  beneficiar Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” Galați

OBIECTIVUL GENERAL

Îmbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii a 500 de elevi din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, prin sprijinirea elevilor în dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și dinamică.

OBIECTIVELE SPECIFICE

O1.Facilitarea  accesului a 500 de elevi membri ai grupului țintă la informație și servicii specializate de orientare și consiliere profesională, în sprijinul tranziției de la școală la viața activă prin implicarea lor în 140 firme de exercițiu;O2. Promovarea și dezvoltarea unor parteneriate între școală și întreprinderi, pentru sprijinirea programelor de învățare prin firme de exercițiu pentru elevi;O3. Facilitarea  accesului grupului țintă pe piața locală sau regională a muncii în vederea îmbunătățirii procesului de inserție a absolvenților prin activități orientate către creșterea șanselor de ocupare a viitorilor absolvenți;O4. Combaterea / prevenirea marginalizării  socio-profesionale a grupului țintă pe piața muncii, prin acțiuni ce vizează creșterea adaptabilității acestora la cerințele primului loc de muncă relevant pentru calificarea obținută la absolvirea învățământului secundar inferior și secundar superior.

GRUPUL ȚINTĂ – 500 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar (din învățământul liceal și învățământul profesional)- ISCED 3.

BENEFICIILE PROIECTULUI– Informare, orientare și consiliere în domeniul dezvoltării carierei-         Acordarea de subvenții și premii membrilor grupului țintă-         Stagii de pregătire de tip firmă de exercițiu și în ”firme mamă”Organizarea Târgului Regional al Firmelor de Exercițiu    

Activitatea A2.4. Diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultatele proiectului în lunile L1 – L5 la nivelul Colegiului Economic Delta Dunării Tulcea  

 • În luna iunie 2015, s-a desfășurat campania de informare, conștientizare, motivare și consiliere prin care 130 de persoane au fost informate cu privire la beneficiile participării potențialilor beneficiari la proiect.
 • În luna aprilie 2015, s-a finalizat constituirea grupului țintăformat din 38 de elevi din clasele a XI-a. Selecția acestora s-a făcut conform criteriilor din procedura de selecție a proiectului. Toți elevii au fost asistați la completarea documentelor de înscriere.
 • În perioada martie – iunie 2015, au fost aplicate la nivelul claselor a XI-a din cadrul colegiului, 176 de chestionare de identificare a nevoilor specifice grupului țintă.
 • În perioada mai – iunie 2015 au fost înființate și înregistrate la ROCT 10 noi firme de exercițiu, la nivelul claselor a XI-a, sub îndrumarea a 6 profesori coordonatori.
 • În perioada aprilie – iunie 2015 au fost derulate 35 de activități de tranzacționare, dintre care 20 la nivelul firmelor de exercițiu existente și 15 la nivelul firmelor nou-înființate.

Material suport Activitatea A2.4. Diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultate ale proiectului înregistrate în lunile L1 – L6 la nivelul Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea

Pe lângă rezultatele atinse în primele 5 luni ale proiectului, diseminate în luna anterioară, în intervalul L1-L6 s-au mai înregistrat:

 • În cursul lunii iulie 2015, un număr de 12 elevi din cl. a XI-a și-au completat portofoliulprin întocmirea CV-ului în format Europass și a scrisorii de intenție;
 • În primele cinci luni ale proiectului  s-au identificat 17 agenți economici eligibili selectaţi conform procedurii de selecţie, în vederea desfășurării stagiilor de pregătire practică de către elevii din grupul țintă;
 • În  luna iunie s-au încheiat 12 contracte de pregătire practică pentru 12 elevi, cu 5 dintre agenţii economici eligibili; în luna iulie au fost încheiate 11 contracte de pregătire practică pentru 11 elevi, cu 4 dintre agenţii economici eligibili;
 • În cursul lunii iulie 2015, un număr de 12 elevi din clasele a XI-a au desfășurat stagii de pregătirepractică cu durata de 40 de ore/elev, la 5 agenți economici parteneri. Număr total de ore de stagii de pregătire practică desfăşurate în luna iulie – 480.
 • În cursul lunii iulie 2015, au fost derulate 30 de activități de tranzacționarela nivelul firmelor de exercițiu înființate în cadrul proiectului.
 • În perioada iunie – iulie 2015 s-a desfășurat activitatea de help-desk, prin accesarea grupului deschis pe Facebook „Azi elev, maine antreprenor- o cariera de succes”. Astfel, 48 de elevi de la nivelul colegiului au aderat la acest grup și au participat la discuțiile lansate în cadrul activităților de informare.

Material suport Activitatea A2.4. -Diseminarea rezultatelor proiectului 

Rezultatele proiectului în luna L7 la nivelul Colegiului Economic Delta Dunării Tulcea

 • În cursul lunii august 2015, un număr de 15 elevi din cl. a XI-a și-au completat portofoliulprin întocmirea CV-ului și a scrisorii de intenție;
 • În luna august 2015, un număr de 11 elevi din clasele a XI-a au desfășurat stagii de pregătirepractică cu durata de 40 de ore, la agenții economici parteneri: Centrul de Informare Turistică, SC Sind România SRL SC Esprit SRL şi Pfa Neagu Ioana.
 • În cursul lunii august 2015, au fost derulate 40 de activități de tranzacționarela nivelul firmelor de exercițiu înființate în cadrul proiectului.

 Material suport  Activitatea A2.4.Diseminarea rezultatelor proiectuluiRezultatele proiectului în luna L8la nivelul Colegiului Economic Delta Dunării Tulcea 

 • În cursul lunii septembrie 2015, un număr de 11 de elevi din cl. a XII-a și-au completat portofoliulprin întocmirea CV-ului și a scrisorii de intenție;
 • În luna septembrie 2015, un număr de 15 elevi din clasele a XII-a au desfășurat stagii de pregătirepractică, la agenții economici parteneri.
 • În cursul lunii septembrie 2015, au fost derulate 33 de activități de tranzacționarela nivelul firmelor de exercițiu înființate în cadrul proiectului.
 • În cursul lunii septembrie 2015, au fost finalizate materialele promoționale necesare participării firmelor de exercițiu la Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu “Firma de exercițiu – Punte de legătură către mediul economic real”
 • Laboratorul firmelor de exercițiu a fost dotat cu 1 calculator, 1 imprimantă, 1 tabletă, 1 ecran și 1 videoproiectornecesare desfășurării activității firmelor.

  Material suport  Activitatea A2.4.Diseminarea rezultatelor proiectuluiRezultatele proiectului în luna L9la nivelul Colegiului Economic Delta Dunării Tulcea   

 • În luna octombrie 2015, un număr de 8 elevi din clasele a XII-a au desfășurat stagii de pregătirepractică cu durata de 40 de ore, la agenții economici parteneri;
 • În cursul lunii octombrie 2015, au fost derulate 30 de activități de tranzacționarela nivelul firmelor de exercițiu înființate în cadrul proiectului;
 • În cursul lunii octombrie 2015, au fost finalizate o serie de materiale promoționale necesare participării firmelor de exercițiu la Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu “Firma de exercițiu – Punte de legătură către mediul economic real”.
 • În perioada 30-31 octombrie 2015, 8 dintre firmele de exercițiu înființate în cadrul proiectului la nivelul colegiului au participat  direct și indirect la Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu “Firma de exercițiu – Punte de legătură către mediul economic real”, unde au obținut numeroase premii și mențiuni la diferite secțiuni.

          Material_suport_Diseminare_Targ_FE Material suport  Activitatea A2.4.Diseminarea rezultatelor proiectului Rezultatele proiectului la nivelul Colegiului Economic Delta Dunării Tulceamartie – decembrie 2015  

 • constituirea grupului țintăformat din 38 de elevi din clasele a XI-a; selecția acestora s-a făcut conform criteriilor din procedura de selecție a proiectului;
 • aplicarea la nivelul claselor a XI-a din cadrul colegiului a 176 de chestionare de identificare a nevoilor specifice grupului țintă.
 • înființarea și înregistrate la ROCT a 10 noi firme de exercițiu, la nivelul claselor a XI-a, sub îndrumarea a 6 profesori coordonatori.
 • toți elevii din grupul țintă și-au completat portofoliul prin întocmirea CV-ului și a scrisorii de intenție;
 • încheierea de acorduri de parteneriat cu 17 agenți economici eligibiliîn vederea desfășurării stagiilor de pregătire practică de către elevii din grupul țintă; 
 • încheierea de convenții de pregătire practică cu 10 agenți economiciparteneri selectați dintre cei considerați eligibili; 
 • desfășurarea stagiilor de pregătire practică cu durata de 40 de ore, la agenții economici parteneri, de către toți elevii din grupul țintă;
 • accesarea grupului deschis pe Facebook„Azi elev, maine antreprenor- o cariera de succes”. Astfel, 48 de elevi de la nivelul colegiului au aderat la acest grup și au participat la discuțiile lansate în cadrul activităților de informare. 
 • dotarea laboratorul firmelor de exercițiucu 1 calculator, 1 imprimantă, 1 tabletă, 1 ecran și 1 videoproiector necesare defsășurării activității firmelor; 
 • derularea a 204  activități de tranzacționarela nivelul firmelor de exercițiu înființate în cadrul proiectului; 
 • realizarea de materiale promoționale necesare participării firmelor de exercițiu la Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu “Firma de exercițiu – Punte de legătură către mediul economic real”;
 • realizarea de materiale promoționale editate și tipărite necesare derulării tranzacțiilor la nivelul firmelor de exercițiu;
 • în perioada 30-31 octombrie 2015, 8 dintre firmele de exercițiu înființateîn cadrul proiectului la nivelul colegiului au participat  direct și indirect la Târgul Regional al Firmelor de Exercițiu “Firma de exercițiu – Punte de legătură către mediul economic real”, unde au obținut numeroase premii și mențiuni la diferite secțiuni. 

 Expert responsabil pentru activități de informare și publicitate, Danschi Steluța.

 ALTE PARTENERIATE

O preocupare constantă fost si aceea de a stabili relaţii de parteneriat eficiente ale Colegiului Economic cu alte unităţi scolare din ţară (si mai ales din Comunitatea Europeană), cu agenţii economici si cu comunităţile oamenilor de afaceri. În acest sens s-a stabilizat parteneriatul educaţional dintre Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea si Liceul Hotelier Sacre-Coeur din Saint Chely d Apcher – Franţa, care constă în realizarea de schimburi profesionale de elevi si cadre didactice care îsi desfăsoară activităţile de instruire practică pe infrastructura de specialitate a partenerului. La finalul activităţii competenţele formate sunt evaluate printr-un examen, elevii români primesc un Atestat Profesional, în baza căruia pot să se angajeze si săîsi desfăsoare activitatea în unităţile cu profil din departamentul Losaire, Franţa.

Relaţiile de parteneriat cu agenţii economici din judeţul Tulcea, din Delta Dunăriisi din Dobrogea sunt deja consolidate, ele asigură perfecţionarea procesului de instruire practică în funcţie de exigenţele societăţilor comerciale si în acelasi timp ne dau posibilitatea ameliorării procesului propriu de formare profesională a elevilor nostri. În această direcţie menţionăm colaborarea dintre unitatea noastră si Camera de Comerţ si Turism din regiunea Veneto din Italia. Parteneriatul s-a concretizat în perfecţionarea formării rofesionale a elevilor nostri din domeniul turismului, în funcţie de exigenţele partenerului italian si prin promovarea examenului de certificare a competenţelor profesionale, absolvenţii nostri primesc o Diplomă de Certificare care le dă dreptul să se angajeze în unităţile de profil din zona turisticăde nord a Italiei.

Datorită calităţilor demonstrate ale personalului didactic, dotării materiale aproape complete si eficienţei ridicate a relaţiilor de parteneriat intern si extern, absolvenţii Colegiului Economic Delta Dunării Tulcea reusesc să promoveze cu rezultate foarte bune examenele de absolvire si admitere în învăţământul superior si în acelasi timp sunt solicitaţi să se angajeze de către societăţi comerciale de prestigiu din municipiu si judeţul Tulcea, Franţasi Italia, cererea de locuri de muncă fiind permanent mai mare decât oferta unităţii noastre școlare.

Experienţa în derularea de proiecte si parteneriate :

De-a lungul timpului Colegiul Economic “ Delta Dunării “ a acumulat experienţă în derularea de proiecte naţionale si internaţionale, parteneriatescolaresi programme educative pentru elevi si părinţi:

 • Proiectul Phare TVERO 9405 – scoală de aplicaţii pentru domeniul: comerţ si servicii
 • Proiectul Phare TTQM – de modernizare a învăţământului profesional si tehnic.
 • Programul JUNIOR ACHIEVEMENT
 • Programul SOCRATES
 • Proiect lingvistic Comenius I – “Apa si viaţa “
 • Cursuri de formare profesională – Comenius III.2
 • Programul LEONARDO DA VINCI – Parteneriat scolar cu Liceul Hotelier Sacre- Coeur din Saint Chely d Apcher – Franţa,
 • Parteneriat – Camera de Comerţ si Turism din regiunea Veneto din Italia.
 • Parteneriat – Kultur – Kontakt Austria
 • Programe educative pentru elevi si părinţi: Sanse egale, Părintele de duminică.

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 • Axa prioritară 2: “Corelarea învaţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
 • Domeniul major   Domeniul major de intervenţie 2.1: „ Tranziţia de la şcoalǎ la viaţa activǎ”
 • Titlul proiectului: „ Azi elev, mâine antreprenor – o carierǎ de succes”
 • Numărul de identificare al contractului: POSDRU/175/2.1/S/150026
 • Beneficiar: Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” Galaţi
 • Partener 13: Colegiul Economic Delta Dunării Tulcea