Proiecte și activități de cooperare europeană ale Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – istoric

Istoric al principalelor activităţi de cooperare europeană în care a fost implicată şcoala noastră:

Perioada: 1-7 Noiembrie 2015

Activitatea/Proiectul: Proiectul ERASMUS+ KA3 „EU YOUTH SUMMIT 2015”       

Grup țintă: – elevi și profesori ai Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea și ai unor școli din UE

Obiective: Interacțiunea cu tinerii din întreaga Europă; Sensibilizarea nu numai a tinerilor, ci și a factorilor de decizie și a experților care au o influență directă la nivel politic. Evidențierea rolului tinerilor în dezvoltarea socială și democratică la nivel european, național și comunitar local.

Aria curriculară: Limbă și comunicare; Tehnologii; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Slovacia, Lituania, Portugalia, Grecia, Italia, Slovenia, Olanda și Bulgaria

Rezultate: Proiectul „EU YOUTH SUMMIT 2015” a sporit prestigiul Colegiului Economic, care era deja ”Școală Europeană”, fiind un  exemplul de bună practică  în domeniul educațional în privința proiectelor europene finanțate de Comisia Europeană, valorizarea proiectului facându-se la nivel local, regional si național.

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, KA3

 

Perioada: 03.2014-03.2015

Activitatea/Proiectul: BOOK OF STORIES – proiect eTwinning

Participanţi: 65 elevi, 17-18 ani, din 10 școli aflate în 5 țări din Uniunea Europeană

Obiective: Obiectivul principal îl constă îmbunătățirea capacității de lucru în echipă, dar și pe cont propriu și demonstrarea capacității de a realiza prezentări.

Un alt obiectiv constă în îmbunătățirea abilităților de comunicare a elevilor (prietenie, comunicare, respect, empatie, feedback etc.) utilizând e-mailul și alte tehnologii TIC.

În cartea ce urmează a se definitiva, se dorește a se regăsi povești care să arate modul în care elevii percep viața lor din mediul școlar dar și experiențele personale din afara școlii.

Aria curriculară: Limbă și comunicare, om și societate, arte, consiliere si orientare

Ţări partenere: Turcia, Slovacia, Grecia și Polonia

 Rezultate:

 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare și de utilizarea a tehnologiilor TIC.
 • Legat de comunicarea în limba engleză rezultatul preconizat și atins a fost acela ca elevii să-și îmbogățească vocabularul, să-și îmbunătățească abilitățile de scriere și vorbire în limba engleză

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

Perioada: 03.2014-03.2015

Activitatea/Proiectul: A DAY AT SCHOOL – proiect eTwinning

 Participanţi: -Elevi  cu varsta cuprinsa 16-19 ani, din 4 școli aflate în 3 țări din Uniunea Europeană

Obiective: identificarea asemănărilor și deosebirilor în culturi școlare; îmbunătățirea competențelor lingvistice scris în principal și de lectură; dezvoltarea abilităților tehnologice: realizarea de fotografii digitale, prezentări PowerPoint și clipuri video scurte sau desen imagini.

Aria curriculară: Limbă și comunicare, om și societate, arte, consiliere si orientare

Ţări partenere: Slovacia și Italia

 Rezultate:

 • Crearea unui blog sau un spațiu virtual public.
 • Creșterea motivației pentru practicarea limbii  engleze.
 • Consolidată competențe-cheie , inclusiv utilizarea TIC și competențele de limbi străine.
 • Crearea unei  imaginii favorabile a unităţii şcolare, a localităţii, a ţării; – noi orizonturi de cunoaştere a lumii, noi moduri de viaţă;  -nivelul de interacțiune, crearea unor punţi de prietenie solide

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

 

Perioada: Februarie 2015 – Martie 2015

Activitatea/Proiectul: Scrierea și depunerea formularului de aplicație -Proiect Erasmus+ KA2 ”Let’s stay unite through food experience”

Participanţi: 300 elevi ai Colegiului Economic ”Delta Dunării” Tulcea și ai școlilor partenere din UE

Obiective: Promovarea autodeterminării și a participării și a cetățeniei  active a tinerilor;

Utilizarea unor strategii eficiente pentru dezvoltarea competențelor de bază

Aria curriculară: Discipline de specialitate – Turism și alimentație; Limba engleză; TIC.

Ţări partenere: Italia, Polonia și Turcia

 Rezultate:

 • Calendare cu evenimente gastronomice;
 • Site-ul proiectului;
 • Participarea la evenimente culturale și de gastronomie;
 • Cataloage

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, KA2

 

Perioada: Martie 2015 – Aprilie 2015

            Activitatea/Proiectul: PARTICIPAREA LA CONCURSUL NAȚIONAL ”MADE FOR EUROPE” CU PRODUSUL PROIECTULUI ”TAKE A PHOTO AND TELL YOUR STORY!”

            Participanţi: 1 elev participant la concurs – Dogaru Florinela – Mădălina – clasa a XII-a H; 1 profesor coordonator – Mocanu Camelia;

Obiective: Promovarea produsului proiectului ”Take a photo and tell your story!” – o carte online – format PDF

Aria curriculară: Limba engleză; TIC; Comunicare profesională; Consiliere și orientare.

Ţări partenere: Italia, Polonia și Turcia

Rezultate:

 • Recunoașterea meritului pentru activitatea depusă la proiect;
 • Diplomă pentru locul III;
 • Caracterul inovator: – prima participare a școlii la acest tip de competiție;

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

Perioada: Septembrie – octombrie  2015

  Activitatea/Proiectul: Activitatea de solicitare a Certificatului de calitate eTwinning pentru proiectul „TAKE A PHOTO AND TELL YOUR STORY”

Participanţi: Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea  – prof. ec. Mocanu Camelia – coordonator proiect la nivel de țară, care a și aplicat pentru obținerea certificatului

Obiective: –      recunoaștere a activității eTwinning depuse la nivel de școală

Aria curriculară: Limba engleză; TIC; Comunicare profesională; Consiliere și orientare.

Ţări partenere: Italia, Polonia și Turcia

 Rezultate:

 • Certificat național de calitate eTwinning pentru proiectul „Take a photo and tell your story”;
 • Certificat european de calitate eTwinning pentru proiectul „Take a photo and tell your story”;
 • Certificat de calitate eTwinning pentru contribuțiile la proiectul „Take a photo and tell your story” – pentru elevi

Sursa/sursele de finanţare: fără finanțare