Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea

Cu și despre noi...

VIZIUNEA

„Absolvenții să beneficieze de competențe profesionale ridicate care să-i facă căutați și disputați pe piața muncii, cu o cultură generală echilibrată, cu spirit critic și responsabilitate care să le permită o reconstrucție rațională a socialului românesc.”

MISIUNEA

 ” Competență și responsabilitate a personalului care să ne asigure posibilitatea desfășurării cu eficiență sporită a activităților școlare și extrașcolare, promovând valorile europene.”

Se urmărește:

• Elaborarea unui program complex de pregătire profesională, flexibil, deschis inovaţiei permanente în vederea modernizării procesului educativ.
• Dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social. Prespecializarea în vederea integrării eficiente pe piaţa muncii sau învăţământului universitar.
• Cultivarea toleranţei, dialogului, spiritului de echipă în scopul împlinirii personale a unei vieţi de calitate.
• Formarea conştiinţei şi conduitei morale care să ne permită să devenim cetăţeni ai Europei.

UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI!

FACILITĂȚI OFERITE ELEVILOR NOSTRI:

  • Lecții predate pe SmartBoard sau proiectate prin videoproiector
  • Ore asistate de calculator
  • Pachetul G Suite for Education care oferă acces la toate aplicațiile Google
  • Utilizarea catalogului electronic EDUS pentru transmiterea în timp real a notelor și absențelor către părinți
  • Pregătire suplimentară la materiile pentru examenul de bacalaureat (în cadrul proiectului R.O.S.E.)
  • Promovabilitate la bacalaureat – peste 70%
  • Parteneriate cu agenți economici care asigură angajarea absolvenților noștri

Colegiul Economic "Delta Dunării" este singura instituţie şcolară din judeţul Tulcea care asigură un parcurs şcolar integral. Un absolvent al clasei a VIII a care devine elev al Colegiului Economic poate, în mod succesiv, să devină absolvent al învăţământului profesional, liceal şi superior economic.

Close Menu