Proiecte și activități de cooperare europeană ale Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – istoric

Istoric al principalelor activităţi de cooperare europeană în care a fost implicată şcoala noastră:

 Perioada: 01.09.2015- 01.02.2016

Activitatea/Proiectul: Activitate de scriere a proiectului KA1 „START – UP PENTRU SERVICII DE CALITATE”

Grup țintă: Proiectul ar fi avut in vedere desfasurarea mobilitatilor: – 40 elevi, filiera tehnologica, profil servicii, domeniile de pregatire turism, alimentatie, economic si comert, clasa a X-a, ai Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea, cere ar fi trebuit sa desfasoare un stagiu de practica de 15 zile, organizat de insitutul de formare profesionala Tellus Educational Group din Plymouth – Marea Britanie; – 8 profesori VET, ai Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea,  care pregatesc elevii din aceleasi domenii de pregatire, care ar fi trebuit sa desfasoare activitati de formare profesionala prin job shadowing timp de 5 zile in Marea Britanie.

Obiective: Obiectivele specifice proiectului au fost construite avand la baza nevoile institutionale identificate  si ale grupurilor tinta:

– formarea si imbunatatirea competentelor, abilitatilor si deprinderilor practice care sa contribuie la dezvoltarea profesionala pentru 40 de elevi din domeniile de pregatire: turism, alimentatie, economic si comert

-dezvoltarea personala a 40 de elevi si 8 profesori prin cunoasterea directa a vietii sociale si culturale specifica tarii partenere

– dezvoltarea competentelor metodice, pedagogice si de management al clasei,  in vederea cresterii calitatii in educatie si formare profesionala pentru 8 profesori VET

Aria curriculară: Limbă și comunicare; Tehnologii; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Marea Britanie

 Rezultate: – cresterea calitatii procesului instructiv-educativ prin aplicarea de metode si instrumente didactice in corelatie cu practicile europene, de catre 75% din cadrele didactice din aria curriculara Tehnologii; – 40 de elevi obtin certificate Europass si credite transferabile prin certificate ECVET; – dezvoltarea personala a 40 de elevi si 8 profesori VET prin cunoasterea directa a vietii sociale si culturale specifica tarii partenere; – competente lingvistice îmbunatatite, nivel B1, pentru 40 de elevi resprezentand 5% din elevii scolii si 8 cadre didactice, reprezentand 19% din totalul cadrelor didactice

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, KA1

Perioada: 12.02.2016 – 26.02.2016

Activitatea/Proiectul: Activitatea de formare „DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ PRIN PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ”

Grup țintă: prof. Stepan Elena

Obiective: Accesarea Fondurilor Europene; Formarea abilităților de scriere și accesare de proiecte europene (programul Erasmus+) de către școli, prin cadre didactice responsabile; Depunerea spre aprobarea a formularelor de aplicație pentru KA1 și KA2 din cadrul programului Erasmus+.

Aria curriculară: Limbă și comunicare; Tehnologii; Consiliere și orientare

Ţări partenere: –

Rezultate: Formulare de aplicație depuse la ANPCDEFP pentru proiectul Erasmus+, KA 1: – ”Start-up pentru servicii de calitate”

Sursa/sursele de finanţare: Ministerul Educației Naționale

 

 

Proiecte și activități de cooperare europeană ale Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – istoric

Istoric al principalelor activităţi de cooperare europeană în care a fost implicată şcoala noastră:

Perioada: 03.2014-03.2015

Activitatea/Proiectul: BOOK OF STORIES – proiect eTwinning

Participanţi: 65 elevi, 17-18 ani, din 10 școli aflate în 5 țări din Uniunea Europeană

Obiective: Obiectivul principal îl constă îmbunătățirea capacității de lucru în echipă, dar și pe cont propriu și demonstrarea capacității de a realiza prezentări.

Un alt obiectiv constă în îmbunătățirea abilităților de comunicare a elevilor (prietenie, comunicare, respect, empatie, feedback etc.) utilizând e-mailul și alte tehnologii TIC.

În cartea ce urmează a se definitiva, se dorește a se regăsi povești care să arate modul în care elevii percep viața lor din mediul școlar dar și experiențele personale din afara școlii.

Aria curriculară: Limbă și comunicare, om și societate, arte, consiliere si orientare

Ţări partenere: Turcia, Slovacia, Grecia și Polonia

 Rezultate:

  • Îmbunătățirea abilităților de comunicare și de utilizarea a tehnologiilor TIC.
  • Legat de comunicarea în limba engleză rezultatul preconizat și atins a fost acela ca elevii să-și îmbogățească vocabularul, să-și îmbunătățească abilitățile de scriere și vorbire în limba engleză

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

Perioada: 03.2014-03.2015

Activitatea/Proiectul: A DAY AT SCHOOL – proiect eTwinning

 Participanţi: -Elevi  cu varsta cuprinsa 16-19 ani, din 4 școli aflate în 3 țări din Uniunea Europeană

Obiective: identificarea asemănărilor și deosebirilor în culturi școlare; îmbunătățirea competențelor lingvistice scris în principal și de lectură; dezvoltarea abilităților tehnologice: realizarea de fotografii digitale, prezentări PowerPoint și clipuri video scurte sau desen imagini.

Aria curriculară: Limbă și comunicare, om și societate, arte, consiliere si orientare

Ţări partenere: Slovacia și Italia

 Rezultate:

  • Crearea unui blog sau un spațiu virtual public.
  • Creșterea motivației pentru practicarea limbii  engleze.
  • Consolidată competențe-cheie , inclusiv utilizarea TIC și competențele de limbi străine.
  • Crearea unei  imaginii favorabile a unităţii şcolare, a localităţii, a ţării; – noi orizonturi de cunoaştere a lumii, noi moduri de viaţă;  -nivelul de interacțiune, crearea unor punţi de prietenie solide

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)