OFERTA EDUCAȚIONALĂ

UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI este REALISTĂ în primul rând datorită faptului că unitatea nostră școlară asigură specializarea în meserii de viitor pentru care există locuri de muncă.

Învățământ Liceal și Profesional

Filieră Tehnologică clasa a IX-a, an școlar 2019 – 2020

 1. DOMENIUL ECONOMIC –  2 clase / 56 locuri
 • Specializare/ Calificare: Tehnician în activități economice
 • DOMENIUL COMERȚ –  1 clasă/ 28 locuri
  • Specializare/ Calificare: Tehnician în activități de comerț
  •  
 1. DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE – 4 clase/ 112 locuri

     – Învăţământ liceal – 2 clase/ 56 locuri

 • Specializare/ Calificare: Tehnician în turism (nivel 4 de calificare)
 • Specializare/ Calificare: Tehnician în gastronomie (nivel 4 de calificare)

    – Învăţământ profesional– 2 clasă/ 56 locuri

 • Specializare/ Calificare: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (nivel 3 de calificare) – 1 clasă/ 28 locuri
 • Specializare/ Calificare: Bucătar (nivel 3 de calificare) – 1 clasă/ 28 locuri

– după terminarea clasei a XI a, elevii pot opta pentru angajare cu meseria de ospătar sau continuarea studiilor liceale, cu specializarea Tehnician în gastronomie.

Graficul de admitere liceu

12 iulie 2019–  Afișarea  listelor  candidaţilor  repartizați la Colegiul Economic “Delta Dunării” , domeniile: economic, turism și alimentație, comerț

15-18 iulie 2019 – Depunerea dosarelor  de înscriere a candidaților repartizați la Colegiul Economic “Delta Dunării”

Graficul de admitere şcoala profesională

24-26 iunie 2019 – Înscrierea candidaților în baza fișei de înscriere la Școala Profesionala a Colegiului Economic ”Delta Dunării”

26 iunie 2019 ora 14.00 – Afișarea listei candidaților înscriși și anunțarea eventualei susțineri a probei suplimentare de admitere

28 iunie 2019  & 01 iulie 2019 – Înscrierea  la Școala Profesională a Colegiului Economic ”Delta Dunării” a candidaților respinși la proba de preselecție organizată de alte unități de învățământ

01 iulie 2019 ora 14.00 – Actualizarea listei  candidaților înscriși și anunțarea desfășurării sau nu a Probei suplimentare de admitere

02 iulie 2019 ora 10.00 – Desfășurarea probei suplimentare de admitere (dacă va fi cazul)

03 iulie 2019 ora 11.00 – Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere

05 iulie 2018 ora 13.00 – Afișarea listei candidaților admiși  la Școala Profesională a Colegiului Economic ”Delta Dunării”

08-12 iulie 2019 – Depunerea dosarelor  de înscriere de către candidații admiși  la Școala Profesională a Colegiului Economic ”Delta Dunării”

Dacă rămân locuri neocupate înscrierea candidaților continuă  26 iulie 2019 orele 11-14 și 29 iulie orele 9-14.

Dosarele de înscriere vor conține următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere tip (pentru școala profesională-fișa tip de înscriere)
 2. Copie carte de identitate şi certificat de naştere
 3. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la  Evaluarea Naţională
 4. Foaie matricolă clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)
 5. Fişă medicală și carnet de vaccinări

Candidații declarați admiși, care  nu își depun dosarele de înscriere la secretariatul Colegiului Economic “Delta Dunării”, se consideră  retrași, iar locurile lor vor fi ocupate de alți absolvenți.

Close Menu