EXAMEN DE BACALAUREAT

sesiunea iunie-iulie 2024

Acte necesare inscrierii:

  • Cerere tip de înscriere 
  • Copie certificat de naștere
  • Copie carte de identitate
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copie foaie matricola
  • Copie diplomă de absolvire liceu
  • 2 poze pentru diplomă
  • taxă înscriere (doar dacă a mai susținut examenul de 2 ori)

         Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competențelor, a nivelului de cultură generală și de specializare, atins de absolvenții de liceu.

          Dreptul de a susține bacalaureatul îl au elevii care au promovat învățământul liceal, indiferent de forma de învățământ.

          Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învățământul superior, în conformitate cu condițiile generale și specifice stabilite în acest sens.