ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Admitere A.S.E. București- F.E.A.M. Centrul Teritorial Tulcea
- anul universitar 2023-2024
sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, prin Centrul de învățământ la distanță ce funcționează la Colegiul Economic ”Delta Dunării”Tulcea, organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2023-2024, ciclul învățământ de licență (3 ani) în forma învățământului la distanță, pentru care asigură 29 de locuri.

Oferta A.S.E.-ului creează pentru noi, tulcenii, o oportunitate deosebită, deoarece:

* A.S.E. este liderul învățământului economic superior din România și sud-estul Europei. Ca atare, formându-ne într-un asemenea mediu academic, dezvoltarea noastră universitară ne va permite să dezvoltăm la maximum propriul potențial intelectual.

* La absolvire diploma voastră de licență este o diplomă „tare”, acceptată și căutată de toți angajatorii publici și privați. Prin urmare, angajarea voastră devine foarte facilă mai ales în toate ramurile de dezvoltare economică (85% dintre absolvenți se angajează în primele 6 luni).

* Pentru noi tulcenii este o formă de instruire care presupune cele mai mici costuri cu învățământul superior. În plus, deoarece cursurile se desfășoară numai în week-end, aveți posibilitatea să vă angajați pe perioada studiilor și să achitați taxa din propriile venituri. Pentru anul universitar 2023-2024, înscrierea pentru admitere se va realiza în perioada 01–04 septembrie 2023- 0ra 14.00, exclusiv on-line, folosind platforma http://admitere.ase.ro . Pentru cei care nu dispun de mijloacele tehnice necesare, Centrul teritorial va asigura asistență pentru înscriere, la Colegiul Economic „Delta Dunării”, corpul C, zilnic între orele 10:00-15:00. Telefoane de contact: 0722991901 și 0744519852.

(Atenție perioada de însciere este foarte scurtă, ca atare, pregătiți din timp actele necesare și înscrieți-vă în primele zile).

Aș dori ca accesul vostru în învățământul superior să se realizeze conform gândurilor pertinente ale prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul A.S.E. București „când decideți opțiunile pentru viitorul vostru, să luați în calcul reputația A.S.E.-ului în rândul angajatorilor și gradul foarte bun de inserție a absolvenților noștri pe piața muncii, pentru că, sunt sigur că fiecare dintre voi dorește să-și găsească un job ofertant la finalizarea studiilor superioare”.

Vă așteptăm cu drag, pentru un viitor mai bun în cadrul comunității tulcene!

Coordonator Centru de Învățământ la Distanță – Tulcea,

PROF. DR. LUCAN LIVIU