CAZAREA ÎN INTERNATUL COLEGIULUI

Elevii se pot caza începând cu 13.09.2020 (duminică) .
Luni, cazarea se va realiza după ore, prin deplasarea elevilor conform repartizărilor pe camere. Aceștia pot servi masa la internat din ziua următoare efectuării plății. Plata va fi efectuată direct la pedagogul de serviciu și vor servi masa la o zi după efectuarea plății.

În funcție de numărul de mese pe care le vor servi, elevii (părinții) vor calcula suma ce urmează a fi achitată pentru cartelă. În funcție de scenariile de funcționare (1,2,3) și de grupele de elevi care participă direct sau online, elevii își vor cumpăra cartelă astfel: pentru 1 săptămână -clasele a IX a, 2 săptămâni – clasele a X a & a XI a & școala profesională și pentru toată luna – clasele a XII a.