EU flag-Erasmus+_vect_POS

„Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!” 

„Let’s Living and Moving Consciously in our Europe”

ANUNȚ DE SELECȚIE
a Comisiei de implementare a Proiectului Erasmus+ KA2
„Let’s Living and Moving Consciously in our Europe” – acronim LLMCE

     În perioada 01.09.2018 – 15.09.2018 se va realiza selecția Comisiei de implementare a Proiectului Erasmus+ KA2 „Let’s Living and Moving Consciously in our Europe”.
Această comisie are în componență:
 Prof. Mocanu Camelia-Domnica – coordonator proiect
 Director, Prof. Dr. Lucan Liviu – responsabil proiectare și organizare
 Administrator financiar Halmaghe Dorina – responsabil financiar
 Secretar șef Danschi Steluța – responsabil cu activități de secretariat, gestiunea și arhivarea documentelor proiectului
     În comisie vor mai fi incluse categoriile de persoane reponsabile de mai jos, pentru care se va organiza o selecție de dosare, conform grilei de selecție din formularul de aplicație:
 responsabil cu diseminarea
 responsabil cu comunicarea și selecția grupului țintă
 responsabil monitorizare și evaluare
 responsabil cu activități practice turism și gastronomie și monitorizarea grupului țintă
 responsabil administrare site și platforme virtuale
     Pentru a fi selectați, membrii comisiei, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Condiții eliminatorii, pe baza unei declarații scrise (ex. scrisoarea de motivație):
o angajament permanent în cadrul unității noastre;
o disponibilitatea de a lucra în echipă;
o disponibilitatea de a lucra peste program.
Condiții conform grilei de selecție din formularul de aplicație:
o Scrisoare de motivație – 5 puncte;
o Experiența anterioară în proiecte europene sau parteneriate digitale de tip eTwinning – 5 puncte;
o Expertiză în domeniul turismului – 2 puncte;
o Cunoștințe bune de limbă engleză dovedite cu certificate – 3 puncte;
o Cunoștințe bune digitale dovedite cu certificate – 3 puncte;
o Participarea la cursuri CLIL (Content and Language Integrated Learning – Învățarea integrată a conținutului și limbii) – 2 puncte.
     Punctajul minim necesar pentru selecție este de 15 puncte din 20 puncte maxim posibile.
Selecția va consta în evaluarea dosarelor care vor conține:
– Cererea adresată coordonatorului de proiect, cu menționarea rolului solicitat în comisie;
– CV Europass însoțit de documentele justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor de selecție.
     Dosarele se depun la secretariatul Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea, până la data de 14.09.2018, ora 15.00. Rezultatele selecției se vor afișa în data de 15.09.2018.
     Data postării anunțului: 01.09.2018
Coordonator proiect,
Director adjunct, prof. ec Mocanu Camelia-Domnica

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ ELEVI PROIECTUL ERASMUS+ „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea anunță selecția grupului țintă, ce constă în selecția a 24 elevi (și 2 rezerve), cu vârste cuprinse între 16-18 ani, de la Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, fără a exclude și celelalte domenii, în limita locurilor rămase disponibile.

Proiectul „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!” este un parteneriat între 4 țări (România, Italia, Portugalia și Croația) iar tema de bază a acestuia este promovarea turismului durabil. Elevii selectați trebuie să fie dispuși să lucreze extrașcolar, participând la activități specifice de proiect, lucrând pe platforme educaționale, participând la mobilități în cele 3 țări partenere României etc.

Selecția grupului țintă în cadrul proiectului „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”se va face pe baza următoarelor criterii, având punctajele aferente,corespunzător punctajului maxim de 20 puncte pentru admiterea in cadrul proiectului (100%)

  1. Cunoștinte solide ale limbii engleze: 25%  – 5p

A1. probă scrisă  10%– 2 p

A2. probă orală  15% – 3 p

  1. Scrisoare de motivație privind implicarea candidatului în proiect: 50%  – 10 p
  2. Abilități dezvoltate în domeniul TIC: 15% (3p),dovedite prin realizarea unui PPT de 10-15 slide-uri pe suport CD, dar și trimise la adresa de email adina_constantina@yahoo.com, pe una din următoarele teme: turism sustenabil, eco-turism, prezentarea turistică a României, prezentarea orașului Tulcea și a Deltei Dunării, efectele turismului asupra mediului înconjurător, realizate în limba engleză.
  3. Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginteal candidatului, cu privire la abilitățile de lucru în echipă, rezolvarea problemelor, originalitate, cu menționarea mediei școlare generale și a notei la purtare în anul școlar 2017-2018.   10% – 2 p

Desfășurarea probei scrise la limba engleză va avea loc în data de 17 octombrie 2018 (miercuri), la ora 14.00 în Amfiteatrul 1 (1 h),  iar a probei orale la limba engleză în data de 18 octombrie 2018 (joi) la ora 14.00 în Cabinetul A.01.

Depunerea dosarului candidaturii (CV, scrisoare de motivație, CD-PPT, scrisoare recomandare) se va realiza în data de 22 octombrie 2018 (luni) ora 14.00 la cab. A01, la  dna prof. Constantin Adina.

La momentul depunerii dosarului, elevii vor completa și un chestionar de selecție.

Membrii comisiei de selecție a grupului țintă:

  • Prof. Mocanu Camelia – coordonator proiect
  • Prof. Constantin Adina – responsabil comunicare și selecția grupului țintă
  • Prof. Ciobanu Raluca – profesor limba engleză, cu experiență în proiecte europene
  • Prof. Andronic Daniel – responsabil administrare site și platforme virtuale

Rezultatele selecției vor fi anunțate până pe data de 25 octombrie 2018, ora 15.00, în școală și pe site-ul școlii.

Data anunțului: 12.10.2018

Coordonator proiect,

Director adjunct,

Prof. ec. Mocanu Camelia

Rezultatele selecției grupului țintă de elevi au fost postate pe site-ul școlii și afișate la avizier, azi - 25.10.2018, ora 15.00.

FELICITĂRI, tuturor elevilor selectați (inclusiv rezervele), iar celor respinși le mulțumim pentru participare și le transmitem MULT SUCCES la următoarele aplicații.

Notă: Ca o primă activitate/sarcină de proiect, TOȚI elevii admiși (inclusiv rezervele) sunt rugați să trimită un mesaj la adresa de e-mail llmce_ro@yahoo.com cu următoarele informații:
Numele și prenumele: 
Clasa: 
Profesor diriginte:
Adresa de e-mail: 
Telefon: 
Câteva impresii legate de concursul de selecție: