ALOCAȚII DE STAT

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020, ELEVII CARE AU 18 ANI ÎMPLINIȚI, TREBUIE SĂ-ȘI  ÎNTOCMEASCĂ DOSAR DE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII.
DOSARUL SE DEPUNE LA SECRETARIATUL LICEULUI PÂNĂ PE DATA DE 15 A  FIECĂREI LUNI.
ACTE NECESARE LA DOSAR:

  1. Cerere tip (de la secretariat)
  2. Copie act identitate
  3. Copie Extras de cont bancar-pe numele titularului
  4. Adeverință tip ( secretariat)
  5. Cerere tip de restituire a alocației restante