Colegiul Economic "Delta Dunării" Tulcea
UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI!

Conducerea Colegiului Economic ”Delta Dunării” a elaborat un Plan de măsuri care cuprinde toate regulile care trebuie respectate de director, director adjunct, cadrele didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, elevi, părinți, personal medical școlar. Acest Plan este permanență actualizat în funcție de modificările legislative apărute.

Suntem convinși că înțelegeți că toate normele trebuie respectate pentru securitatea voastră, a celorlalți (colegi, părinți, profesori, personal) și numai respectându-le putem menține școala deschisă și elevii pot beneficia de serviciul educațional!

DECONTARE CHELTUIELI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

În baza Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitate de domiciliu din 20 iulie 2021, în anul școlar 2021-2022, elevilor Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea, care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se vor deconta cheltuielile de transport pe perioada cursurilor şcolare.

Pentru a beneficia de aceasta elevii vor depune o cerere de decontare la serviciul secretariat până pe data de 4 a lunii curente.

În baza aprobării cererii, în luna următoare (în jurul datei de 15 ale lunii) vor primi suma de bani solicitată numai pe card. În baza cererii vor preda serviciului casierie abonamentul sau biletele de călătorie folosite în luna anterioară.

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE PENTRU ANUL 2021-2022

Close Menu