Flash Feed Scroll Reader

Dezbaterea viziunii „Educația ne unește”

-          rezumat -

 

Data: 16.05.2019, ora 17.00

Locația: COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA, corp A, sala 02

Coordonator: director adjunct, prof. ec. Mocanu Camelia-Domnica

Participanți: 52 participanți, părinți, elevi și reprezentatnți comunitate (Poliție și Biserică)

Durată: 120 minute

 

Concluzii: Viziunea propusă de către M.E.N. a fi dezbătută la nivelul unității de învățământ, de data aceasta în rândul beneficiarilor direcți și indirecți, dar și a comunității, necesită modificări pe mai multe aspecte, în cadrul acesteia existând elemente cu valoare, dar și numeroase limite, precum:

-          lipsa educației și a timpului părinților, astfel încât familia să fie primul educator;

-          comunitatea (biserica, poliția etc.) să își schimbe imaginea, astfel încât puterea exemplului să ducă la o mai bună colaborare cu școala în domeniul educației;

-          la prezentarea valorilor viziunii, elevii și părinții au fost sceptici în ceea ce privește solidaritatea (elevii nu mai empatizează, nu au capacitatea de a se pune în locul celuilalt și de a-l ajuta);

-          cu toții au fost de acord că principiile sunt enunțate corect;

-          implicarea consilierului de carieră este necesară, dar unii părinți consideră că ar trebui făcută mai devreme decât propunerea actuală a viziunii;

-          pe de altă parte, alți părinți au precizat că nu sunt de acord ca elevii să fie direcționați de către consilierul de carieră, pentru a le da șansa să aleagă singuri ce le place;

-          toți participanții nu au fost de acord cu anul suplimentar, considerând că pierderea se poate recupera pe parcursul ciclului următor.

 

 

Întocmit,

Coordonator dezbatere,

Director adjunct, prof. ec. Mocanu Camelia-Domnica

  • .