Flash Feed Scroll Reader

Colegiul Economic ”Delta Dunării” Tulcea în parteneriat cu 15 licee tehnologice din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia implementează  Proiectul ”AZI ELEV, MÂINE ANTREPRENOR – O CARIERĂ DE SUCCES” POSDRU/175/2.1/S/150026 , proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.1”Tranziția de la școală la viața activă” -  beneficiar Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” Galați

OBIECTIVUL GENERAL

Îmbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii a 500 de elevi din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, prin sprijinirea elevilor în dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și dinamică.

OBIECTIVELE SPECIFICE

O1.Facilitarea  accesului a 500 de elevi membri ai grupului țintă la informație și servicii specializate de orientare și consiliere profesională, în sprijinul tranziției de la școală la viața activă prin implicarea lor în 140 firme de exercițiu;

O2. Promovarea și dezvoltarea unor parteneriate între școală și întreprinderi, pentru sprijinirea programelor de învățare prin firme de exercițiu pentru elevi;

O3. Facilitarea  accesului grupului țintă pe piața locală sau regională a muncii în vederea îmbunătățirii procesului de inserție a absolvenților prin activități orientate către creșterea șanselor de ocupare a viitorilor absolvenți;

O4. Combaterea / prevenirea marginalizării  socio-profesionale a grupului țintă pe piața muncii, prin acțiuni ce vizează creșterea adaptabilității acestora la cerințele primului loc de muncă relevant pentru calificarea obținută la absolvirea învățământului secundar inferior și secundar superior.

GRUPUL ȚINTĂ

500 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar (din învățământul liceal și învățământul profesional)- ISCED 3.

BENEFICIILE PROIECTULUI

-         Informare, orientare și consiliere în domeniul dezvoltării carierei

-         Acordarea de subvenții și premii membrilor grupului țintă

-         Stagii de pregătire de tip firmă de exercițiu și în ”firme mamă”

Organizarea Târgului Regional al Firmelor de Exercițiu

Categorie: Noutati


  • .