Flash Feed Scroll Reader

 Anunț selecție elevi PROIECT ERASMUS+ L.L.M.C.E. 2018 2020

 

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea – ROMÂNIA

Nr. identificare proiect: 2018-1-RO01-KA201-049106                                                                                 

Acronim proiect lb. engleză: LLMCE

Titlu proiect lb. română: „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!”

 

ANUNȚ SELECȚIE

GRUP ȚINTĂ ELEVI

PROIECTUL ERASMUS+

„SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”

 

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea anunță selecția grupului țintă, ce constă în selecția a

24 elevi (și 2 rezerve), cu vârste cuprinse între 16-18 ani, de la Domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, fără a exclude și celelalte domenii, în limita locurilor rămase disponibile.

Proiectul „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!” este un parteneriat între 4 țări (România, Italia, Portugalia și Croația) iar tema de bază a acestuia este promovarea turismului durabil. Elevii selectați trebuie să fie dispuși să lucreze extrașcolar, participând la activități specifice de proiect, lucrând pe platforme educaționale, participând la mobilități în cele 3 țări partenere României etc.

Selecția grupului țintă în cadrul proiectului „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”se va face pe baza următoarelor criterii, având punctajele aferente,corespunzător punctajului maxim de 20 puncte pentru admiterea in cadrul proiectului (100%)

A.        Cunoștinte solide ale limbii engleze: 25%  – 5p

A1. probă scrisă  10%- 2 p

A2. probă orală  15% – 3 p

B.        Scrisoare de motivație privind implicarea candidatului în proiect: 50%  – 10 p

C.        Abilități dezvoltate în domeniul TIC: 15% (3p), dovedite prin realizarea unui PPT de 10-15 slide-uri pe suport CD, dar și trimise la adresa de email adina_constantina@yahoo.com, pe una din următoarele teme: turism sustenabil, eco-turism, prezentarea turistică a României, prezentarea orașului Tulcea și a Deltei Dunării, efectele turismului asupra mediului înconjurător, realizate în limba engleză.

D.        Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte al candidatului, cu privire la abilitățile de lucru în echipă, rezolvarea problemelor, originalitate, cu menționarea mediei școlare generale și a notei la purtare în anul școlar 2017-2018.   10% – 2 p

Desfășurarea probei scrise la limba engleză va avea loc în data de 17 octombrie 2018 (miercuri), la ora 14.00 în Amfiteatrul 1 (1 h),  iar a probei orale la limba engleză în data de 18 octombrie 2018 (joi) la ora 14.00 în Cabinetul A.01.

Depunerea dosarului candidaturii (CV, scrisoare de motivație, CD-PPT, scrisoare recomandare) se va realiza în data de 22 octombrie 2018 (luni) ora 14.00 la cab. A01, la  dna prof. Constantin Adina.

La momentul depunerii dosarului, elevii vor completa și un chestionar de selecție.

Membrii comisiei de selecție a grupului țintă:

•          Prof. Mocanu Camelia – coordonator proiect

•          Prof. Constantin Adina – responsabil comunicare și selecția grupului țintă

•          Prof. Ciobanu Raluca – profesor limba engleză, cu experiență în proiecte europene

•          Prof. Andronic Daniel – responsabil administrare site și platforme virtuale

Rezultatele selecției vor fi anunțate până pe data de 25 octombrie 2018, ora 15.00, în școală și pe site-ul școlii.

Data anunțului: 12.10.2018

Coordonator proiect,

Director adjunct,

Prof. ec. Mocanu Camelia

  • .