Flash Feed Scroll Reader

S8303744 Parteneriate

O preocupare constantă a fost si aceea de a stabili relaţii de parteneriat eficiente ale Colegiului Economic cu alte unităţi scolare din ţară (si mai ales din Comunitatea Europeană), cu agenţii economici si cu comunităţile oamenilor de afaceri. În acest sens s-a stabilizat parteneriatul educaţional dintre Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea si Liceul Hotelier Sacre-Coeur din Saint Chely d Apcher – Franţa, care constă în realizarea de schimburi profesionale de elevi si cadre didactice care îsi desfăsoară activităţile de instruire practică pe infrastructura de specialitate a partenerului. La finalul activităţii competenţeleformate sunt evaluate printr-un examen, elevii români primesc un Atestat Profesional, în baza căruia pot să se angajeze si să îsi desfăsoare activitatea în unităţile cu profil din departamentul Losaire, Franţa.

Relaţiile de parteneriat cu agenţii economici din judeţul Tulcea, din Delta Dunării si din Dobrogea sunt deja consolidate, ele asigură perfecţionareaprocesului de instruire practică în funcţie de exigenţele societăţilor comercialesi în acelasi timp ne dau posibilitatea ameliorării procesului propriu de formare profesională a elevilor nostri. În această direcţie menţionăm colaborarea dintre unitatea noastră si Camera de Comerţ si Turism din regiunea Veneto din Italia. Parteneriatul s-a concretizat în perfecţionarea formării rofesionale a elevilor nostri din domeniul turismului, în funcţie de exigenţele partenerului italian si prin promovarea examenului de certificare a competenţelor profesionale, absolvenţii nostri primesc

O Diplomă de Certificare care le dă dreptul să se angajeze în unităţile de profil din zona turistică de nord a Italiei.

Datorită calităţilor demonstrate ale personalului didactic, dotării materiale aproape complete si eficienţei ridicate a relaţiilor de parteneriat intern si extern, absolvenţii Colegiului Economic Delta Dunării Tulcea reusesc să promoveze cu rezultate foarte bune examenele de absolvire si admitere în învăţământul superior si în acelasi timp sunt solicitaţi să se angajeze de către societăţicomerciale de prestigiu din municipiu si judeţul Tulcea, Franţa si Italia, cererea de locuri de muncă fiind permanent mai mare decât oferta unităţii noastrescolare.

DSC 0136 1024x679 Parteneriate

Experienţa în derularea de proiecte si parteneriate :

De-a lungul timpului Colegiul Economic “ Delta Dunării “ a acumulat experienţă în derularea de proiecte naţionale si internaţionale, parteneriatescolare si programme educative pentru elevi si părinţi:

Proiectul Phare TVERO 9405 – scoală de aplicaţii pentru domeniul: comerţ si servicii

Proiectul Phare TTQM – de modernizare a învăţământului profesional si tehnic.

Programul JUNIOR ACHIEVEMENT

Programul SOCRATES

- Proiect lingvistic Comenius I – “Apa si viaţa “

- Cursuri de formare profesională – Comenius III.2

Programul LEONARDO DA VINCI – Parteneriat scolar cu Liceul Hotelier Sacre- Coeur din Saint Chely d Apcher – Franţa,

Parteneriat - Camera de Comerţ si Turism din regiunea Veneto din Italia.

Parteneriat – Kultur – Kontakt Austria

 

Programe educative pentru elevi si părinţi: Sanse egale, Părintele de duminică

 

  • .