Flash Feed Scroll Reader

 

UN VIITOR MAI BUN PENTRU VOI

este REALISTĂ în primul rând datorită faptului că unitatea nostră școlară asigură specializarea în meserii de viitor pentru care există locuri de muncă.

Învățământ Liceal și Profesional

Filieră Tehnologică

clasa a IX-a, an școlar 2018 – 2019

 

1.  DOMENIUL ECONOMIC -  2 clase / 56 locuri

  • Specializare/ Calificare: Tehnician în activități economice

2. DOMENIUL COMERȚ -  1 clasă/ 28 locuri

  • Specializare/ Calificare: Tehnician în activități de comerț

3. DOMENIUL TURISM ȘI ALIMENTAȚIE – 3 clase/ 84 locuri

     – Învăţământ liceal – 2 clase/ 56 locuri

  • Specializare/ Calificare: Tehnician în turism (nivel 4 de calificare)
  • Specializare/ Calificare: Tehnician în gastronomie (nivel 4 de calificare)

    – Învăţământ profesional– 1 clasă/ 28 locuri

  • Specializare/ Calificare: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (nivel 3 de calificare)- după terminarea clasei a XI a, elevii pot opta pentru angajare cu meseria de ospătar sau continuarea studiilor liceale, cu specializarea Tehnician în gastronomie.

 

 Graficul de admitere liceu

29 iun- 3 iul 2018- Completarea în fișele de înscriere a opțiunii prioritare  pentru  Colegiul Economic “Delta Dunării”

09 iul 2018 – Afișarea la avizierul Colegiului Economic “Delta Dunării” a listei  candidaţilor  repartizați la unitatea noastră şcolară – etapa I

07 sept 2018 - Afișarea la avizierul Colegiului Economic “Delta Dunării” a listei candidaţilor  admişi la unitatea noastră şcolară – etapa a II-a

10-13 iul 2018 – Depunerea dosarelor candidaților declarați  admiși la secretariatul Colegiului Economic “Delta Dunării”

 

Graficul de admitere şcoala profesională

 Etapa I

15 iun și 18-19 iun 2018  până la ora 13.00 – Înscrierea candidaților în baza fișei de înscriere

19 iun 2018 ora 14.00 – Afișarea listei candidaților înscriși și anunțarea eventualei susțineri a probei suplimentare de admitere

26 iun 2018 ora 11.00 – Desfășurarea probei suplimentare de admitere (dacă va fi cazul)

02 iul 2018 ora 11.00 – Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere

03 iul 2018 ora 12.00 – Afișarea listei candidaților admiși, validată de Comisia Județeană de Admitere

Dacă rămân locuri neocupate înscrierea candidaților continuă  în etapa a II-a  05 sept 2018 ora 14.00

 

Dosarele de înscriere vor conține următoarele acte:

1. Cerere de înscriere tip (pentru școala profesională-fișa tip de înscriere)

2. Copie carte de identitate şi certificat de naştere

3.  Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la  Evaluarea Naţională

4. Foaie matricolă clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)

5. Fişă medicală

Candidații care în perioada 10 -13 iulie nu își depun dosarele de înscriere la secretariatul Colegiului Economic “Delta Dunării”, se consideră respinsi.

  • .