Flash Feed Scroll Reader

 

CONDIȚIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL ETAPELOR DE MIȘCARE A PERSONALULUI DIDACTIC –AN ȘCOLAR 2019-2020:

* calificativ foarte bine în ultimii 5 ani (în funcție de vechime);

* nota 10(zece) la inspecția specială la clasă (fișa de evaluare- Anexa nr. 4 din OMEN 5460/12.11.2018).

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE 06 mai 2019

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE 14 aprilie 2019

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE martie 2019

 

  • .