Flash Feed Scroll Reader

Proiecte și activități de cooperare europeană ale Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – istoric

Istoric al principalelor activităţi de cooperare europeană în care a fost implicată şcoala noastră:

 Perioada: 01.09.2015- 01.02.2016

Activitatea/Proiectul: Activitate de scriere a proiectului KA1 „START – UP PENTRU SERVICII DE CALITATE”

Grup țintă: Proiectul ar fi avut in vedere desfasurarea mobilitatilor: – 40 elevi, filiera tehnologica, profil servicii, domeniile de pregatire turism, alimentatie, economic si comert, clasa a X-a, ai Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea, cere ar fi trebuit sa desfasoare un stagiu de practica de 15 zile, organizat de insitutul de formare profesionala Tellus Educational Group din Plymouth – Marea Britanie; – 8 profesori VET, ai Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea,  care pregatesc elevii din aceleasi domenii de pregatire, care ar fi trebuit sa desfasoare activitati de formare profesionala prin job shadowing timp de 5 zile in Marea Britanie.

Obiective: Obiectivele specifice proiectului au fost construite avand la baza nevoile institutionale identificate  si ale grupurilor tinta:

- formarea si imbunatatirea competentelor, abilitatilor si deprinderilor practice care sa contribuie la dezvoltarea profesionala pentru 40 de elevi din domeniile de pregatire: turism, alimentatie, economic si comert

-dezvoltarea personala a 40 de elevi si 8 profesori prin cunoasterea directa a vietii sociale si culturale specifica tarii partenere

- dezvoltarea competentelor metodice, pedagogice si de management al clasei,  in vederea cresterii calitatii in educatie si formare profesionala pentru 8 profesori VET

Aria curriculară: Limbă și comunicare; Tehnologii; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Marea Britanie

 Rezultate: – cresterea calitatii procesului instructiv-educativ prin aplicarea de metode si instrumente didactice in corelatie cu practicile europene, de catre 75% din cadrele didactice din aria curriculara Tehnologii; – 40 de elevi obtin certificate Europass si credite transferabile prin certificate ECVET; – dezvoltarea personala a 40 de elevi si 8 profesori VET prin cunoasterea directa a vietii sociale si culturale specifica tarii partenere; – competente lingvistice îmbunatatite, nivel B1, pentru 40 de elevi resprezentand 5% din elevii scolii si 8 cadre didactice, reprezentand 19% din totalul cadrelor didactice

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, KA1

 

Perioada: 1-7 Noiembrie 2015

Activitatea/Proiectul: Proiectul ERASMUS+ KA3 „EU YOUTH SUMMIT 2015”        Grup țintă: – elevi și profesori ai Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea și ai unor școli din UE

Obiective: Interacțiunea cu tinerii din întreaga Europă; Sensibilizarea nu numai a tinerilor, ci și a factorilor de decizie și a experților care au o influență directă la nivel politic. Evidențierea rolului tinerilor în dezvoltarea socială și democratică la nivel european, național și comunitar local.

Aria curriculară: Limbă și comunicare; Tehnologii; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Slovacia, Lituania, Portugalia, Grecia, Italia, Slovenia, Olanda și Bulgaria

Rezultate: Proiectul „EU YOUTH SUMMIT 2015” a sporit prestigiul Colegiului Economic, care era deja ”Școală Europeană”, fiind un  exemplul de bună practică  în domeniul educațional în privința proiectelor europene finanțate de Comisia Europeană, valorizarea proiectului facându-se la nivel local, regional si național.

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, KA3

 

Perioada: 12.02.2016 – 26.02.2016

Activitatea/Proiectul: Activitatea de formare „DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ PRIN PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ”

Grup țintă: prof. Stepan Elena

Obiective: Accesarea Fondurilor Europene; Formarea abilităților de scriere și accesare de proiecte europene (programul Erasmus+) de către școli, prin cadre didactice responsabile; Depunerea spre aprobarea a formularelor de aplicație pentru KA1 și KA2 din cadrul programului Erasmus+.

Aria curriculară: Limbă și comunicare; Tehnologii; Consiliere și orientare

Ţări partenere: -

Rezultate: Formulare de aplicație depuse la ANPCDEFP pentru proiectul Erasmus+, KA 1: – ”Start-up pentru servicii de calitate”

Sursa/sursele de finanţare: Ministerul Educației Naționale

  • .