Flash Feed Scroll Reader

Proiecte și activități de cooperare europeană ale Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – istoric

Istoric al principalelor activităţi de cooperare europeană în care a fost implicată şcoala noastră:

 Perioada: 02.2014 – 06.2014

 Activitatea/Proiectul: LET´S KEEP TALKING! – PROIECT eTwinning

 Participanţi: Grupul țintă al proiectului (beneficiarii direcți) a fost format din 98 elevi de 17-18 ani ai învățământului liceal, din Uniunea Europeană.

  Obiective: diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor extracurriculare; îmbunătățirea abilităților de comunicare a elevilor (prietenie, comunicare, respect, empatie, feedback etc.) utilizând e-mailul și alte tehnologii TIC; îmbunătățirea competențelor lingvistice a elevilor dar și cadrelor didactice implicate; promovarea cooperării europene și a schimbului de idei;

Aria curriculară: Limbă și comunicare, Tehnologii; Om și societate; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Cehia, Franța, Italia și Spania.

Rezultate: Twinspace-ul proiectului

Îmbunătățirea abilităților de comunicare și de utilizarea a tehnologiilor TIC.

Legat de comunicarea în limba engleză rezultatul preconizat și atins a fost acela ca elevii să-și îmbogățească vocabularul.    

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

 

Perioada: 20.03.2013-  21.03.2014

Activitatea/Proiectul: RECYCLING – PROIECT eTwinning

Participanţi: Grupul țintă al proiectului (beneficiarii direcți) a fost format din 27 școli partenere, din Uniunea Europeană.

Obiective: Educarea în spiritul conservării mediului prin adoptarea unui comportament responsabil; Reciclarea pentru  orice fel de deșeuri (hârtie , pet-uri , sticle etc.)

Aria curriculară: Limbă și comunicare, Tehnologii; Om și societate; Consiliere și orientare

Ţări partenere: Polonia, Turcia, Grecia, Georgia și Slovacia

Rezultate: Comunicare și interacțiune între culturile elevilor  noștri , protecția mediu  inconjurător, consecintele folosind din nou deșeurilor. Expoziție ,de material reciclabile  în școală noastră. Colectarea de materiale reciclabile (hartie, carton, sticla,Pet-uri); Împarțirea de fluturasi cu caracter ecologic cu ocazia Zilei Pamantului     

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

 

Perioada: 01.2014 – 04.2014

Activitatea/Proiectul: TAKE A PHOTO AND TELL YOUR STORY! – proiect eTwinning

Participanţi: Grupul țintă al proiectului (beneficiarii direcți) a fost format din 140 elevi de 15-19 ani ai învățământului liceal, din Uniunea Europeană.

Obiective: Obiectiv general: Valorificarea cunoștințelor de limbă engleză, a trăsăturilor fundamentale a culturii țărilor partenere, precum și dezvoltarea capacităților de utilizarea a noilor tehnologii TIC. Obiective specifice: Elevii au fost încurajați să comunice cu elevii parteneri din întreaga Europă și să ia contact cu diferitele culturi și stilurile de viață ale acestora; Elevii au fost stimulați să utilizeze limba engleză și tehnologiile TIC și în alte medii decât în mediul școlii, pe durata proiectului aceștia îmbunătățindu-și competențele de comunicare în limba engleză și TIC.

Aria curriculară: Limbă și comunicare (accent pe comunicarea în limbă engleză, socializare, lucrul în echipă); Tehnologii (TIC); Științe (Istorie, Geografie, Cultură etc.); Consiliere și orientare (cetățenie activă).           

Ţări partenere: Armenia, Croația, Grecia, Spania și Turcia

Rezultate: Carte online de benzi desenate; Twinspace-ul proiectului; Îmbunătățirea abilităților de comunicare și de utilizarea a tehnologiilor TIC.        

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

 

Perioada: 09.03.2014-02.07.2014

Activitatea/Proiectul: “DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN SPANISH AND ROMANIAN TEENAGERS”- proiect eTwinning

Participanţi: Proiectul s-a adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 13 si 18 ani. La proiect au participat câte 6 elevi de la fiecare școală. Din partea Colegiului Economic “Delta Dunării” au participat 6 elevi din clasa  a XII a B.

Obiective: Elevii să cunoască bogăția culturală a țarii lor; Elevii să cunoasca bogația altor culturi, altor țari; Promovarea respectului si a toleranței față de semeni. Să cunoască obiceiuri ale tinerilor din alte tări. Să cunoască și să comunice cu tineri de varsta lor din alte tări

Să-și utilizeze cunostințele de limba engleză pe care le-au dobândit în școala comunicând cu tineri din alte țări.

Aria curriculară: Limbă și comunicare, om și societate, arte, consiliere si orientare

Ţări partenere: Spania

Rezultate:

  • Rezultatele obținute au fost că elevii participaniți au aflat mai multe despre țara lor dar și despre Spania, au legat prietenii cu colegii lor spanioli.
  • Elevii și-au exersat cunoștințele de limba engleză dobândite în școală prin conversațiile pe care le-au purtat cu parterii lor spanioli pe mail dar și pe twinspace.
  • Subiectele de discuție au avut ca temă: literatura, muzica, moda, petrecerea timpului liber, viața de elev. Elevii au realizat prezentări ppt pe aceste teme și apoi le-au publicat pe platformă.

Sursa/sursele de finanţare: Erasmus+, eTwinning (fără finanțare)

  • .