Flash Feed Scroll Reader

Proiecte și activități de cooperare europeană ale Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea – istoric

Istoric al principalelor activităţi de cooperare europeană în care a fost implicată şcoala noastră:

Perioada: 07.04-13.04.2010

            Activitatea/Proiectul: FAMILY FOLKLORE AND TRADITIONS

            Participanţi: 1 profesor economist

            Obiective: - prezentarea tradiţiilor şi a obiceiurilor specifice

            Aria curriculară: Tehnologii

            Ţara parteneră: Malta

            Rezultate: -tehnicile out door folosite de lectori ilustrează că o abordare simplă, la faţa locului a „materiei prime” specifice turismului, dovedeşte o eficienţă maximă în dobândirea unor abilităţi profesionale specifice acestui domeniu.

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 05.07-16.07.2010

            Activitatea/Proiectul: STAGE PEDAGOGIQUE POUR PROFESSEURS

            Participanţi: 1 profesor de limbă franceză

            Obiective: Contactul cu cercetarea pedagogică actuală; Însuşirea unor tehnici, metode noi de predare; Diversificarea metodelor deja folosite; Realizarea unui schimb de idei cu profesorii din lumea întreagă

            Aria curriculară: Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Franţa

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 17.07-24.07.2010

            Activitatea/Proiectul: LIFE STYLE & SPORT ACTIVITIES

            Participanţi: 1 profesor educaţie fizică

            Obiective: Diversificarea metodelor moderne de predare-învăţare deja folosite; Realizarea unui schimb de idei cu profesorii din lumea întreagă

            Aria curriculară: Educaţie fizică şi sport

            Ţara parteneră: Cehia

            Rezultate: Îmbogăţirea tehnicilor şi procedeelor metodologice

            Sursa/sursele de finanţare: FSE        Comenius

 

Perioada: 2009-2010

            Activitatea/Proiectul: MAREA NEAGRĂ – MAREA  MEDITERANĂ  –UNIVERSITATE ŞI DIVERSITATE TURISTICĂ

            Participanţi: 15 elevi şi 1 profesor limbă engleză

            Obiective: Perfecţionarea procesului de  formare  profesională folosind curriculum şi baza materială a partenerului

            Aria curriculară: Tehnologii; Limbă şi comunicare

            Ţara parteneră: Turcia

            Rezultate: – îmbogăţirea experienţei profesionale; – lărgirea orizontului profesional şi cultural; -  schimburi de reţete  şi meniuri de bucătărie; – contactul cu obiceiurile şi civilizaţia turcă

            Sursa/sursele de finanţare: Leonardo da Vinci

 

Perioada: Septembrie 2011- august 2013

            Activitatea/Proiectul: ”ACBBTC”- A CULTURAL BRIDGE BETWEEN TWO COUNTRIES”, UN POD CULTURAL INTRE 2 NAŢIUNI, ROMÂNIA –PORTUGALIA

            Participanţi: – elevi ai Colegiului Economic și elevi ai scolii Escola Proffisional de Cuba, Portugalia

            Obiective: promovarea dialogului intercultural in Uniunea Europeană; exprimarea diversității culturale și lingvistice; dezvoltarea spiritului de iniţiativă, autonomie, solidaritate, în rândul elevilor implicaţi în proiect; promovarea educaţiei interculturale, a toleranţei şi respectului pentru alte culturi etc.

            Aria curriculară: Limba şi comunicare (lb. romana, lb. engleza); Om şi societate (istorie, geografie); Tehnologii ( informatica)

            Ţara parteneră: Portugalia

            Rezultate: Proiectul cultural inter european a sporit prestigiul Colegiului Economic,care era deja ”Scoala Europeana”, fiind un  exemplul de buna practica  in domeniul educațional in privința proiectelor europene finanțate de Comisia Europeana.

            Sursa/sursele de finanţare: Erasmus

 

  • .