Flash Feed Scroll Reader

ANUNȚ IMPORTANT

CONCURS PENTRU POSTUL DE FOCHIST

COLEGIUL ECONOMIC ”DELTA DUNĂRII” TULCEA

Anunță

scoaterea la concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de MUNCITOR cu atribuții de fochist  – 1 post

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii/generale, corespunzătoare cu specificul postului

Dosarul de înscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

1. Cererea de înscriere la concurs.

2. Copia actului de identitate.

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor.

4. Copia carnetului de muncă /  adeverințe care să ateste vechimea în muncă  și în specialitate , după caz.

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale.

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,  eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

7. Curriculum vitae.

 TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

 • Selecția dosarelor de înscriere (admis/respins)
 • Proba scrisă
 • Proba practică

 Calendarul de desfășurare al concursului:

 • data desfășurării concursului: 10 ianuarie 2019:
  • ora 9,00  – proba scrisă
  • ora 14,00 – proba practică
 • concursul se desfășoară la sediul Colegiului Economic ”Delta Dunării” Tulcea
 • Înscrierile se fac la Colegiului Economic ”Delta Dunării” Tulcea, str. Viitorului, nr. 32 până pe data de 27 decembrie 2018, ora 15.00.

 Tematică:

 • Norme specifice de protecția muncii
 • Prescripția tehnică C 9/2010

 

Relații suplimentare se pot obține de la serviciul secretariat.

 

 

 

Categorie: Noutati


 • .