Flash Feed Scroll Reader

ANUNȚ IMPORTANT

REZULTATE EXAMEN PENTRU POSTUL DE FOCHIST

REZULTAT Examen pentru ocuparea postului de FOCHIST

CONCURS PENTRU POSTUL DE FOCHIST

COLEGIUL ECONOMIC ”DELTA DUNĂRII” TULCEA

Anunță

scoaterea la concurs a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de MUNCITOR cu atribuții de fochist  – 1 post

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii/generale, corespunzătoare cu specificul postului

Dosarul de înscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

1. Cererea de înscriere la concurs.

2. Copia actului de identitate.

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor.

4. Copia carnetului de muncă /  adeverințe care să ateste vechimea în muncă  și în specialitate , după caz.

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale.

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,  eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

7. Curriculum vitae.

 TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

 • Selecția dosarelor de înscriere (admis/respins)
 • Proba scrisă
 • Proba practică

 Calendarul de desfășurare al concursului:

 • data desfășurării concursului: 10 ianuarie 2019:
  • ora 9,00  – proba scrisă
  • ora 14,00 – proba practică
 • concursul se desfășoară la sediul Colegiului Economic ”Delta Dunării” Tulcea
 • Înscrierile se fac la Colegiului Economic ”Delta Dunării” Tulcea, str. Viitorului, nr. 32 până pe data de 27 decembrie 2018, ora 15.00.

 Tematică:

 • Norme specifice de protecția muncii
 • Prescripția tehnică C 9/2010

 

Relații suplimentare se pot obține de la serviciul secretariat.

 

 

 

Categorie: Noutati


 • .